Rational recovery model of depot processing equipment at the industrial enterprise

Authors

  • M. I. Kapitsa Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine, tel. +38 (0562) 33 19 61, e-mail dnuzt@diit.edu.ua, ORCID 0000-0002-3800-2920, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3800-2920
  • T. S. Hryshechkina Dep. «Higher Mathematics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine, tel.+38 (0562) 36 26 04, e-mail gitann@rambler.ru, ORCID 0000-0003-1570-4150, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1570-4150

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2014/27319

Keywords:

industrial transport, repair system, mathematical modeling, system analysis, vector optimization

Abstract

Purpose. The problem of the maximum resources recovery of rolling stock repair depot of industrial enterprise with limited resources consumption, which are used in the system is today’s topical question.The main factors that affect the repair depot operation of industrial enterprise are reviewed. The most significant factors, affecting the quality of the repair depot, are emphasized for further study, specifically - the state of the major repair equipment of a sector. There is a need to minimize the impact of the unsatisfactory state of this factor. Methodology. The formed task of major equipment rational repairing in the mathematical sense is based on the solution of a vector optimization problem. In this case the target functions are the monetary funds spending and time expenditure for repairing. Findings. The mathematical model of optimal equipment maintainability of the repair department at the industrial enterprise was developed by the authors. On the example the choice model of optimal path for equipment repairing of enterprise repair department is described. Originality. As a result of the conducted research the repairing system of major equipment of industrial enterprise sectors was improved. As the mathematical model of rational system recovery of industrial enterprise repair depot we recommend apparatus of class problems of vector optimization. Practical value. Using the proposed model of major equipment repair system of the repair depot at the industrial enterprise will improve the quality of the department by increasing the efficiency of primary resources - time and monetary funds - which are spent by the sector in order to repair its techniques.

Author Biographies

M. I. Kapitsa, Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine, tel. +38 (0562) 33 19 61, e-mail dnuzt@diit.edu.ua, ORCID 0000-0002-3800-2920

М. И. Капица

T. S. Hryshechkina, Dep. «Higher Mathematics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine, tel.+38 (0562) 36 26 04, e-mail gitann@rambler.ru, ORCID 0000-0003-1570-4150

Т. С. Гришечкина

References

Buslenko N.P. Modelirovaniye slozhnykh system [Modeling of complex systems]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 400 p.

Voynov K.I. Prognozirovaniye nadezhnosti mekhanicheskikh system [Reliability prediction of mechanical systems]. Leningrad, Mashinostroeniye Publ., 1978. 208 p.

Kapіtsa M.І. Rozvytok naukovykh osnov udoskonalennia system utrymuvannia tiahovoho rukhomoho skladu. Avtoreferat Diss. [Scientific bases development of retention systems improvement of traction rolling stock. Author’s abstract]. Dnipropetrovsk, 2010. 40 p.

Kornilov S.N., Rakhmangulova A.N., Dudkin Ye.P., Gorshenin A.A. Logistika remonta zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava [Repair logistics of railway rolling stock]. Magnitogorsk, MGTU im. G. I. Nosova Publ., 2005. 182 p.

Myamlin V.V., Bosov A.A., Myamlin S.V. Obosnovaniye algoritma resheniya zadachi vektornoy optimizatsii po dvum pokazatelyam pri vybore gibkoy tekhnologii remonta [Algorithm justification for solving the vector optimization problem upon two indexes when selecting flexible technology of a repair]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2001, issue 36, pp. 54-57.

Nahornyi Ye.V., Stoliar T.V. Otsinka ekonomichnoi efektyvnosti vdoskonalennia systemy transportnoho obsluhovuvannia vantazhovlasnykiv u transportnykh vuzlakh [Economic efficiency evaluation of a transport service system of freight owners in transport hubs]. Zbirnyk naukovykh prats UkrDAZT [Proc. of Ukrainian State Academy of Railway Transport], 2008, no. 23, pp. 31-34.

Nahornyi Ye.V., Stoliar T.V. Metodika opredeleniya dopolnitelnykh platezhey za sokrashchenie vremeni nakhozhdeniya gruzov v transportnykh uzlakh [Method of determining the additional payments for reducing time spent of cargo in transport units]. Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualnyye voprosy upravleniya protsessami perevozok na transporte» [Proc. of the Int. Scientific and Practi-cal Conf. «Actual issues of transportation process control on the transport»]. Alma-Ata, 2007, vol. 2, pp. 9-14.

Prokhorov G.V., Ledenev M.A., Kolbeyev V.V. Paket simvolnykh vychisleniy Maple V [Package of symbolic computation Maple]. Moscow, Kompaniya «Petit» Publ., 1997. 200 p.

Sarkisyan S.A., Akhundov V.M., Minayev E.S. Analiz i prognoz razvitiya bolshikh tekhnicheskikh sistem [Analysis and projection of large technical systems development]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 280 p.

Yashchura A.I. Sistema tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta obshchepromyshlennogo oborudovaniya [Maintenance and repair system of the general industrial equipment]. Moscow, ENAS Publ., 2006. 320 p.

Giua A., Seatzu C. Modeling and supervisory control of rail-way networks using Petri nets. IEEE Trans. on Automation Science and Engineering, 2008, vol. 5, no. 3. pp. 431-445.

Klima Richard E., Sigmon Neil, Stitzinger Ernest. Applications of Abstract Algebra with Maple. CRC Press LLC, 1999. 250 p.

Szymanski Z. Modern Predictive Diagnostic Method of Induction Traction Motor Based on FEM, BEM. Computer Technology and Application, 2012, no. 3, pp. 678-684.

Downloads

Published

2014-08-25

How to Cite

Kapitsa, M. I., & Hryshechkina, T. S. (2014). Rational recovery model of depot processing equipment at the industrial enterprise. Science and Transport Progress, (4(52), 60–66. https://doi.org/10.15802/stp2014/27319

Issue

Section

OPERATION AND REPAIR OF TRANSPORT MEANS