Research of approaches to increase the efficiency of functioning of railway transport subdivisions from the point of view of sustainable development

Authors

  • O. I. Kharchenko Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, e-mail kharchenko-o@mail.ru, ORCID 0000-0003-2068-0640, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2068-0640

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2014/27339

Keywords:

railway transport, efficiency increase, railway transport functioning, sustainable development, complex systems, railway transport subdivisions

Abstract

Purpose. Modern transport systems are not stable and can not stand up to the destabilizing factors. Global track record in the economic and commercial management systems is the use of the concept of sustainable development. It is necessary on the basis of analysis of literary sources to define the directions of efficiency increase of functioning of railway transport subdivisions from the point of view of sustainable development. Methodology. To achieve the purpose the features of the use of sustainable development conception and its realization were investigated at a management of the complex systems. The existent models were also analyzed in the field of efficiency increase of functioning of railway transport subdivisions. Findings. On the basis of literary sources analysis, keeping up the conceptual essence of the sustainable development, the main directions of efficiency increase of subdivisions functioning were selected. They take into account the basic requirements of steady development and should be considered as a complex. Originality. New directions to consider the efficiency increase issues from position of sustainable development were offered by the author. Three components of conceptions of sustainable development (economic, ecological and social) should be examined in a balanced way. Thus, the above mentioned theoretical studies can promote the forming of new economy model corresponding to the purposes and principles of sustainable development. Practical value. The conducted analysis development confirms the necessity of researches on perspective directions of development of railway transport subdivisions, which are marked by the guidance of Ukrzaliznytsia. It enables to select basic directions for further research in the area of efficiency increase.

Author Biography

O. I. Kharchenko, Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, e-mail kharchenko-o@mail.ru, ORCID 0000-0003-2068-0640

О. И. Харченко

References

Barash Yu.S., Korzhenevych I.P. Rol zaliznychnoho transportu Ukrainy v zabezpechenni staloho rozvytku suspilstva [Role of railway transport in the providing of stable development of the society]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 24, pp. 201-206.

Bobylev S.N. Indikatory ustoychivogo razvitiya: regionalnoye izmereniye: posobiye po regionalnoy ekologicheskoy politike [Indicators of sustainable development: regional measurement: textbook on the regional ecological politics]. Moscow, Akropol Publ., 2007. 60 p.

Zharkova N.Yu. Planirovaniye razvitiya strukturnogo podrazdeleniya zheleznoy dorogi (distantsii). Avtoreferat Diss. [Planning of the development of railway (distance) structural subdivision. Author`s abstract]. Novgorod, 2003. 23 p.

Kochneva D.I. Povysheniye effektivnosti funktsionirovaniya regionalnoy konteynernoy transportno-logisticheskoy sistemy. Avtoreferat Diss. [Efficiency increase of functioning of the redional container logistic system. Author`s abstract]. Yekaterinburg, 2012. 26 p.

Kudelia V.I. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti roboty zaliznychnoho transportu v umovakh rynkovoi ekonomiky. Kand, Diss. [Ways of efficiency increase of the railway transport operation in the conditions of market economics. Cand. Diss.]. Kharkiv, 2006. 379 p.

Kuzina Ye.L. Upravleniye razvitiyem sistemy prirodopolzovaniya na zheleznodorozhnom transporte dlya obespecheniya ekologo-ekonomicheskoy bezopasnosti urbanizirovannykh territoriy. Dokt, Diss. [Control of the system of the natural management on railway transport to provide the ecological-economic safety of the urban territories. Doct. Diss.]. Rostov on Don, 2012. 353 p.

Lomotko D.V. Formuvannia transportnoho protsesu zaliznyts Ukrainy na bazi lohistychnykh pryntsypiv. Avtoreferat Diss. [Formation of transport process of Ukrainian railways on the basis of logistic principles. Author`s abstract]. Kharkiv, 2008. 39 p.

Ofitsiinyi sait Ukrzaliznytsi (Official site of Ukrzaliznytsia). Available at: http://www.uz.gov.ua/press_center/ latest_news/archive/main_2011/242866/ (Accessed 15 May 2014).

Panova N.V. Povysheniye effektivnosti raboty strukturnykh podrazdeleniy zheleznodorozhnogo transporta na osnove sovershenstvovaniya sistemy ekonomicheskikh normativov na predpriyatiyakh zheleznoy dorogi. Kand, Diss. [Efficiency increase of the operationof structural subdivisions of railway transport on the basis of improvement of the economic norm system on the railway transport enterprices. Cand. Diss.]. Novosibirsk, 2001. 169 p.

Pasichnyk V.I. Ekonomichna stratehiia rozvytku ekspluatatsiinoi diialnosti zaliznychnoho transportu. Avtoreferat Diss. [Economic strategy of the operational activity development of the railway transport. Author’s abstract.]. Dnipropetrovsk, 2004. 25 p.

Rodionov Ye.T. Povysheniye effektivnosti raboty zheleznodorozhnogo transporta na osnove razrabotki novykh tekhnologiy upravleniya resursami predpriyatiy. Kand, Diss. [Efficiency increase of the railway transport operation on the basis of development of the new management technologies of the resources of enterprises. Cand. Diss.]. Novosibirsk, 2005. 132 p.

Serhiienko M.M. Systemno-sytuatsiine upravlinnia vytratamy lokomotyvnoho hospodarstva zaliznychnoho transportu. Avtoreferatr Diss. [System-situational management of the expenses of locomotive economy of railway transport. Author’s abstract.]. Kyiv, 2006. 22 p.

Pshinko O.M., Barash Yu.S., Verkhohliadova N.I., Korzhenevych I.P., Lohvynenko A.V., Loboiko L.M. Stalyi rozvytok transportu i pasazhyrski perevezennia u dalnomu spoluchenni [Sustainable transport progress and passenger transportations in the further traffic]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 22, pp. 254-257.

Published

2014-08-25

How to Cite

Kharchenko, O. I. (2014). Research of approaches to increase the efficiency of functioning of railway transport subdivisions from the point of view of sustainable development. Science and Transport Progress, (4(52), 52–59. https://doi.org/10.15802/stp2014/27339

Issue

Section

ECONOMICS AND МANAGEMENT