The financial safety is on the railway organizations

O. I. Milai

Abstract


In the article the ways to support and provide a high level of financial security of railway transport are highlighted. Thus, the importance of the article is caused by this problem. Insufficient attention to the problem of financial security in this area may lead to loss of competitiveness, financial stability and financial independence of railway enterprises. The objective point is to provide a high level of financial security of the railway transport companies.


Keywords


economic security; financial security of company; rate of financial security; railway transport

GOST Style Citations


1. Барановський, О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О. І. Барановський. – К.: Нац. торгово-економічний ун-т, 2004. – 759 с. 

2. Єрмошенко, М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення [Текст] : навч. посібник / М. М. Єрмошенко. – К.: Нац. торгово-економічний ун-т, 2001. – 307 с. 

3. Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності (економіко-правовий аспект) [Текст] : навч. посібник / М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2005. – 432 с. 

4. Копилов, В. А. Метрологічні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки держави [Текст] / В. А. Копилов,Т. І. Єфименко // Стратегічна панорама. – 2007. – № 2. – С. 38-45. 

5. Сідак, В. С. Мораль і безпека особи, нації, держави [Текст]: історико-філософські нариси. АПН України / В. С. Сідак. – К.: Нац. акад. СБУ, 2001. – 221 с. 

6. Крутов, В. В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні [Текст] : навч. посібник / В. В. Крутов. – К.: Фенікс, 2008. – 406 с. 

7. Барановський, О. І. Фінансова безпека [Текст] : монографія / О. І. Барановський. – К.: Ін-т економічного прогнозування, 1999. – 338 с.

8. Захаров, О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К.: КНТ, 2008. – 257 с. 

9. Закон України «Про залізничний транспорт» вiд 04.07.1996 № 273/96-ВР [Текст]. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 10 січня 2002 року № 2921-III, від 22 травня 2003 року № 860-IV. 

10. Тамбовцев, В. О. Объект экономической безопасности [Текст]: В. О. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 5. – С. 23-26. 

11. Щелкунов, В. І. Основи економіки транспорту [Текст]: підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв. – К.: Кондор, 2011. – 392 с. 

12. Шевченко, С. Ю. Оцінка потреби в інвестиційних ресурсах залізничного транспорту України [Текст]: / С. Ю. Шевченко // Інвестиції. – 2009. – № 6. – С. 50-59. 

13. Иваненко, А. Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. для вузов ж/д трансп. / А. Ф. Иваненко. – М.: Маршрут, 2004. – 658 с. 

14. Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст]: навчальний посібник / В. О. Мец. – К.: Вища шк., 2003. – 289 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)