The institutionalization of the management systems by transport organization in Ukraine

I. P. Sadlovska, V. V. Sokolova

Abstract


The manner and matter of construction of control system for an enterprise that wishes to get access to the market of transport services are offered.


Keywords


transport services; control system for transport enterprise

GOST Style Citations


1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-111 [Текст]. 

2. Пост. Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які надаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» [Текст]. 

3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом [Текст] : Затв.: Наказ Держ. комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 08.06.2001 № 85/363; зареєстр. в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 540/5731. 

4. ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов [Текст]. 

5. ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг [Текст]. 

6. ГСТУ 32.0.10.026-97 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Типова побудова технічних умов на надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом України [Текст]. 

7. ГСТУ 32.0.10.027-97 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Типова побудова технічних умов на надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом України [Текст].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)