Spalling of the spring concrete ties by type NBK-7D after long period of attendance

M. Sychevsky

Abstract


Technical specifications of INBK- 7D TYPE of pre- stressed sleepers and their damages and failure observed along the section of railway track within long exploitation period is presented in the paper. Work also evaluate reasons leading to arising of pre- stressed concrete sleepers failure.


Keywords


spring concrete tie; maintenance; damage; deflected mode

GOST Style Citations


1. Bałuch, H. Trwałość i niezawodność eksploatacyjna nawierzchni kolejowej [Текст] / H. Bałuch. – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. – Warszawa 1980. 

2. Basiewicz, T. Nawierzchnia kolejowa z podkładami betonowymi [Текст] / T. Basiewicz. – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. – Warszawa, 1969. 

3. Dyśko, A. Projekt podkładu z betonu sprężonego typu INBK-7 [Текст] / A. Dyśko. – Praca COBiRTK nr D-109/z/s. – Warszawa, 1969. 

4. Zamięcki, H. Budowa i utrzymanie dróg kolejowych [Текст] / H. Zamięcki. – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. – Warszawa, 1978 

5. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Sysaka: Drogi kolejowe [Текст]. – Państwowe Wydawnictwo Naukowe. – Warszawa, 1982. 

6. BN-75/8939-01 Nawierzchnia kolei normalno- i wąskotorowej. Podkłady betonowe [Текст]. 

7. BN-85/8939-01/00 Nawierzchnia kolei normalno- i wąskotorowej. Podkłady betonowe. Wymagania i 
badania [Текст].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)