Development of theory of spectra and its adaptation to the tasks of analysis of transient emergency regimes for electric traction systems

P. Ye. Mikhalichenko, N. A. Kostin

Abstract


In the article the notion of current and instantaneous spectrum is introduced for the analysis of the deterministic functions of electric values of the system of DC electric traction supply in the case of its emergency operation regimes.


Keywords


energy indices; spectral analysis; Fourier transformation; spectrum

GOST Style Citations


1. Костін, М. О. Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при аварійних режимах тягової мережі [Текст] / М. О. Костін, П. Є. Михаліченко // Матеріали XIII міжн. наук.-техн. конф. «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта, практика». – 2011. – Вип. 1. – С. 164–165. 

2. Михаліченко, П. Є. Спектральний аналіз перехідних електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи [Текст] / П. Є. Михаліченко // Праці Луганськ. відділення Міжн. акад. інформатизації. – 2011. – № 3 (25). – С. 47–53. 

3. Харкевич, А. А. Спектры и анализ [Текст] / А. А. Харкевич. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1962. – 236 с. 

4. Page, C. H. Instantaneous power spectra [Текст] / C. H. Page // J. Appl. Phys. – 1952. – P. 103–106. 

5. Саблин, О. И. Спектральный анализ случайных функций тягового тока и напряжения на токоприемнике электроподвижного состава [Текст] / О. И. Саблин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 15. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 41–47. 

6. Петров, А. В. Методи спектрального аналізу випадкових технологічних коливань напруги та струму фідера тягової підстанції постійного струму [Текст] / А. В. Петров // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 34. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 77–80.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)