Prediction of losses of railways if traffic speed is limited

N. B. Kurgan, O. S. Chernyshova

Abstract


The technique and results of studies of efficiency of removing the speed limits of train traffic are presented.

Keywords


speed limits; losses of railways; economic efficiency

GOST Style Citations


1. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений на железнодорожном транспорте [Текст] : № Г-11763м от 30.04.1971. – М.: Транспорт, 1973. – С. 71–74. 

2. Ейтутіс, Г. Д. Столична магістраль в цифрах і фактах [Текст] : довідник / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин. – К., 2006. – С. 95–98. 

3. Курган, М. Б. Економічна оцінка ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів, зумовлених станом залізничної колії [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доп. 69-ї Міжн. наук.-практ. конф. − Д., 2009. − С. 156–157. 

4. Курган, М. Б. Додаткові витрати залізниці, зумовлені виникненням обмежень швидкості [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 70-ї Міжн. наук.-практ. конф. − Д., 2010. − С. 187–188. 

5. Курган, М. Б. Вплив пропущеного тоннажу та плану лінії на витрати при поточному утриманні колії [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // [Текст] − С. 88–90. 

6. Витрати, пов’язані з опором руху від колії [Текст] / О. В. Губар [та ін.] // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2009. − Вип. 28. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2009. − С. 58–60. 

7. Курган, М. Б. Додаткові витрати залізниці, пов’язані з масами вантажних поїздів, на ділянках з діючими обмеженнями швидкості [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 70-ї Міжн. наук.-практ. конф. − Д., 2010. − С. 186–187. 

8. Чернишова, О. С. Підвищення ефективності заходів зі зменшення обмежень швидкості руху поїздів, зумовлених станом залізничної колії [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06 / Чернишова Оксана Сергіївна. – Д., 2010. – 208 с. 

9. Курган, М. Б. Додаткові витрати залізниці при виникненні обмежень швидкості руху на крутих затяжних підйомах [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. − Вип. 38. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. − С. 114–116. 

10. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. ЦП-0113 [Текст] : від 10.08.2004, № 630-ЦЗ – К., 2004. – С. 11-19.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)