Control the system by quality on standard of iso 9000 in higher educational establishments

B. Ye. Bodnar, O. O. Matusevich

Abstract


The problems of quality management in the field of activity of higher educational establishment are investigated. 


Keywords


quality management systems; ISO 9000

GOST Style Citations


1. Система управління якістю медичної освіти в Україні [Текст] : монографія / І. Є. Булах [та ін.]. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. – С. 29–34. 

2. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика [Текст] /О. І. Волков [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2006. – 289 с. 

3. Кайдалова, Л. Г. Управління та забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах [Текст] / Л. Г. Кайдалова, Т. І. Козлова // Проблеми освіти (Наук.-метод. збірник). – 2007. – № 53. – С. 16–19. 

4. Згуровский, М. Определение университетских рейтингов – составляющая евроинтеграции в образовательной сфере [Текст] / М. Згуровский // Еженедельник «Зеркало недели». – 22.07.2006. – № 28 (607). 

5. IWA 2:2007 Quality Management System - Guidelines for the аррlісаtіоn оf ISO 9001:2000 іn ducation (Системи управління якістю: настанови щодо застосовування ISO 9001:2000 у сфері освіти) [Текст]. 

6. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 34 с. (Нац. стандарт України). 

7. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 27 червня 2001 р.]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 33 с. (Нац. Стандарт України). 

8. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 9004-2001. – [Чинний від 27 червня 2001 р.]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 70 с. (Нац. стандарт України). 

9. Настанова щодо аудиту СУЯ та/чи навколишнім середовищем (ISO 19011:2002, IDT) [Текст]: ДСТУ ISO 19011-2003. – [Чинний від 29 грудня 2003 р.]. – К. : Держстандарт України, 2003. – 41 с. (Нац. стандарт України).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)