The damage at exploitation of high strength rolling rail wheels

L. I. Vakulenko, V. G. Anofriev

Abstract


The observed question of the use of high strength rolling railway wheels with different state structures in rolling stock. 


Keywords


railway wheels; steel; strength; structure; exploitation

GOST Style Citations


1. Андрейко, І. О. Дослідження пошкоджуваності поверхні кочення залізничних коліс [Текст] / І. О. Андрейко, В. В. Кулик, В. І. Прокопець // Машинознавство. – 2011. – № 2. – С. 30–33. 

2. Дефекти залізничних коліс [Текст] / І. О. Вакуленко [та ін.]. – Дніпропетровськ: Маковецький, 2009. – 112 с. 

3. Вакуленко, И. А. Морфология структуры и деформационное упрочнение стали [Текст] / И. А. Вакуленко, В. И. Большаков. – Д.: Маковецкий, 2008. – 196 с. 

4. Бабич, В. К. Деформационное старение стали [Текст] / В. К. Бабич, Ю. П. Гуль, И. Е. Долженков. – М.: Металлургия, 1972. – 320 с. 

5. Низькотемпературна циклічна тріщиностійкість сталей залізничних коліс [Текст] / О. П. Осташ [та ін.] // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008. – № 4. – С. 52-57. 

6. Бернштейн, М. Л. Термомеханическая обработка металлов и сплавов [Текст] / М. Л. Бернштейн. – М. : Металлургия, 1968. – Т. 1, 2. – 1171 с. 

7. Андрейко, І. М. Структура та опір руйнуванню сталей в різних зонах залізничних коліс [Текст] / І. М. Андрейко, О. П. Осташ, В. В. Кулик // Машинознавство. – 2008. – № 5. – С. 18–21. 

8. Осташ, О. П. Проблеми експлуатаційної надійності і довговічності високоміцних залізничних коліс [Текст] / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В. В. Кулик // Тези доп. 71-ї Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Д. : ДІІТ, 2011. – С. 368-370.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)