Improving the management mechanism of railway freight transportation

Yu. S. Barash, L. V. Martsenyuk

Abstract


In the article the studies related to the construction of management mechanism for freight transportation, its new functions and the organizational management structure are proposed. 


Keywords


management mechanism; freight transportation; freight company; management company; reform of railway branch

GOST Style Citations


1. Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспромо

2. Транспортна стратегія України на період до 2020 року, яка затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 20 жовтня 2010 року № 2174 [Текст]. 

3. Указ Президента України № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо провадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки» [Текст]. 

4. Карась, О. О. Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства залізничного транспорту) [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук / О. О. Карась. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – 23 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)