Estimation of losses from damage of cars

M. V. Gnenniy, O. M. Gnenniy

Abstract


In the article the technique for determination of the sum of the losses from damage of freight cars, which is subject to compensation, by owners of access roads, ports, other enterprises and organizations guilty of damage of freight cars is offered


Keywords


indemnification; damage of cars; profit missed

GOST Style Citations


1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами) [Текст].

2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Текст] : Затв.: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (із змінами).

3. Правила користування вагонами і контейнерами [Текст] : Затв.: Наказ Мін-ва транспорту України від 25.02.1999 № 113; зареєстр.: Мін-во юстиції України 15.03.1999 за № 165/3458 (із змінами).

4. Правила складання актів [Текст] : Затв.: Наказ Міністерства транспорту України від 28.05.2002 № 334; зареєстр.: Мін-во юстиції України 08.07.2002 за № 567/6855.

5. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (Тарифне керівництво № 1) [Текст] : Затв.: Наказ Мін-ва транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 № 317; зареєстр.: Мін-во юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356.

6. Внукова, С. Н. Совершенствование ответственности в расчетах за международные грузовые перевозки [Текст] / С. Н. Внукова, Н. В. Гненный, Т. В. Тесленко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип.. 31. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 289–295.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)