EFFORT OF STEEL PIPE JACKING IN TERMS OF IMPERFECTION PIPES AND HETEROGENEITY OF GROUND

K. Górski, R. L. Ignatowicz

Abstract


Purpose. The article presents problem of the influence of local inhomogeneities of ground on the internal forces in the steel pipe. Methodology. The authors presented the differences in the distributions of earth pressures for the pipes. One of the most common methods is the microtunneling technology. The examples of numerical analysis by finite element method (FEM) have been calculated. Findings. The results of numerical analysis are presented for selected ground conditions and the distribution of internal forces in the flexible section of the steel pipe is also shown. Originality and Practical value. The obtained results clearly show the influence of flexural rigidity of the pipe on the internal forces, the influence of flexural rigidity and the soil stiffness on the size of the bending moments in the steel of pipe jacking. They depend on the interaction of soil – steel pipe.


Keywords


steel pipe; finite element method; microtunneling; ground

Full Text:

PDF

References


ATV 161 E. Structural calculation driven pipes : German ATV Standards Wastewater-Waste. Hennef, GFA Publ., 1990.

Brzoska Z. Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych. Warszawa, PWN Publ., 1961. 682 p.

Rotter J. M., Schmidt H. Buckling of steel shells – European Design Recommendation. Multicomp Lda Publ., 2013. 408 р.

Hornung K., Kitel D. Statik eruberddeckter Rohde. Berlin, Bauverlag GMBH Publ., 1989.

Glinicki S. Budownictwo podziemne. Politechnika Białostocka Publ., 1994.

Madryas, C., Kolonko A., Wysocki L. Konstrukcje przewodów kanaliza-cyjnych. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Publ., 2002. 377 p.

Mendera Z. Interakcyjne kryteria stateczności płyt i powłok metalowych w złożonych stanach naprężenia. Inżynieria i Budownictwo, 1993, no. 2, pp. 50-53.

Mendera Z. Stateczność stalowych powłok walcowych ściskanych podłużnie. Inżynieria i Budownictwo, 2000, no. 4/5, pp. 240-243.

Murzewski J., Siepak J. Stalowe belki powłokowe. Kraków, Politechnika Krakowska Publ., 1978.

Kuliczkowski, A. Projektowanie konstrukcji prze-wodów kanalizacyjnych. Kielce, Politechnika Świętokrzyska, 1993, no. 222. 290 p.

PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3 : Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

PN-EN 1993-1-5. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5 : Blachownice, PKN. Warszawa, 2008.

PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN. Warszawa, 2008.

PN-EN 1993-1-6. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6 : Wytrzymałość i state-czność konstrukcji powłokowych, PKN. Warszawa, 2008.

Samuelson L.A., Eggwertz S.F. Shell stability handbook. London, New York, Elsevier Publ., 1992. 303 p.

Sofistik v 2014, Licencja: Rajmund Ignatowicz.

Timoszenko S.P. Ustojcziwost’ uprugich system. Moskwa, GITTL Publ., 1955. 568 p.


GOST Style Citations


 1. ATV 161 E. Structural calculation driven pipes : German ATV Standards Wastewater-Waste. – Hennef : GFA, 1990.
 2. Brzoska, Z. Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych / Z. Brzoska. – War-szawa : PWN, 1961. – 682 p.
 3. Buckling of steel shells – European Design Recommendations / Edited by J. Michael Rotter and Herbert Schmidt. – 2013. – 408 р.
 4. Hornung, K. Statik eruberddeckter Rohde / K. Ho-rnung, D. Kitel. – Berlin : Bauverlag GMBH, 1989.
 5. Glinicki, S. Budownictwo podziemne / S. Gli-nicki. – Politechnika Białostocka, 1994.
 6. Madryas, C. Konstrukcje przewodów kanaliza-cyjnych / C. Madryas, A. Kolonko, L. Wysocki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. – 377 p.
 7. Mendera, Z., Interakcyjne kryteria stateczności płyt i powłok metalowych w złożonych stanach naprężenia / Z. Mendera // Inżynieria i Budo-wnictwo. – 1993. – №. 2. – P. 50–53.
 8. Mendera, Z. Stateczność stalowych powłok walcowych ściskanych podłużnie / Z. Mendera // Inżynieria i Budownictwo. – 2000. – №. 4/5. – P. 240–243.
 9. Murzewski, J. Stalowe belki powłokowe / J. Mur-zewski, J. Siepak. – Kraków : Politechnika Krakowska, 1978.
 10. Kuliczkowski, A. Projektowanie konstrukcji prze-wodów kanalizacyjnych. – Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1993. – W. I, №. 222. – 290 p.
 11. PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3 : Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
 12. PN-EN 1993-1-5. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5 : Blachownice, PKN. – Warszawa, 2008.
 13. PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN. – Warszawa, 2008.
 14. PN-EN 1993-1-6. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6 : Wytrzymałość i state-czność konstrukcji powłokowych, PKN. – War-szawa, 2008.
 15. Samuelson, L. A. Shell stability handbook / L. A. Samuelson, S. F. Eggwertz. –London;New York: Elsevier, 1992. – 303 p.
 16. Sofistik v 2014, Licencja: Rajmund Ignatowicz.
 17. Timoszenko, S. P. Ustojcziwost’ uprugich system / S. P. Timoszenko. – Moskwa : GITTL, 1955. – 568 p.


DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/74764

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)