Probabilistic calculation of railroad reinforced-concrete ties

N. V. Savitskiy, P. A. Pshin’ko, A. N. Zinkevich

Abstract


The article presents the results of probabilistic calculation of railroad reinforced-concrete ties SB3-0, SB3-1 and their reliability characteristics.


Keywords


railway tie; calculation; reinforced concrete; construction; reliability of railroad ties

GOST Style Citations


1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции [Текст].– М.,1989. – 79 с. 

2. Гвоздев, А. А. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций [Текст] / А. А. Гвоздев. – М.: Стройиздат, 1978. – 210 с. 

3. ДСТУ Б В.2.6-57:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови [Текст]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 

4. ТУ У 26.6-30268559-174:2006. Технічні умови. Шпали залізобетонні попередньо напружені колії 1520 мм типу СБ3 для рейок типу Р65 і Р50 [Електрон. ресурс]. – Д.: НКТБ ЦП УЗ. – СD, 804 КБ. 

5. ЦП-0117. Правила розрахунків верхньої будови колії на міцність і стійкість [Текст].– К.: Транспорт України, 2006. – 168 с. 

6. Железобетонные шпалы для рельсового пути [Текст] / А. Ф. Золотарский [и др.]. – М.: Транспорт, 1980. – 270 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)