Recommendations are about construction designing of low structure of rail track

I. O. Bondarenko

Abstract


Some problems of providing the design quality for rail track substructure are presented

Keywords


protective layer; rail track substructure; drainage; compressible layer

GOST Style Citations1. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України [Текст] / ЦП-0113 від 10.08.2004, № 630-ЦЗ. – К., 2004. – 32 с. 

2. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість [Текст] / ЦП-0117 від 13.12.2004, № 960-ЦЗ. – К., 2004. – С. 170. 

3. Татуревич, А. П. Результаты определения фактических значений жесткости пути для исследований взаимодействия пути и подвижного состава [Текст] / А. П. Татуревич // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. 
В. Лазаряна. – 2003. – Вип. 2. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2003. – С. 95-100. 

4. Правила улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії [Текст] / ЦП-0204 від 25.12.2008, № 557-ЦЗ. – К., 2009. – С. 44. 

5. ДБН В.2.3-12:2006. Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм [Текст]. – К., 2006. - 151 с. 

6. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація [Текст]: Наказ Держкоммістобудування України № 189 від 01.11.96. – К., 1997. – С. 52. 

7. Бондаренко, И. А. К вопросу о повышении качественной оценки работоспособности железнодорожного пути [Текст] / И. А. Бондаренко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 18. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 47-51. 

8. Бондаренко, И. А. Предложения по оценке деформативности железнодорожного пути [Текст] / И. А. Бондаренко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 23. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 117-122. 

9. Бондаренко, І. О. Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії [Текст] / І. О. Бондаренко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 78-83.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)