THE STRESS-STRAIN STATE OF THE SWITCH TYPE R65 MARK 1/11 PROJECT DN 300

K. V. Moyseyenko, V. P. Gnatenko

Abstract


The results of full-scale strength test of the switch type R65 mark 1/11 of the design Dn 300 are described.

Keywords


stress-strain state; type p65; mark 1/11; drafts dn 300; switch

GOST Style Citations


1. Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу. ВНД 32.1.07.000-02 [Текст]: затв.: Наказ Укрзалізниці 12.07.02. № 360-Ц. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2002. – 51 с.

2. Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України. ЦП-0050 [Текст]: затв.: Наказ Укрзалізниці 06.04.98. № 82-Ц. – К.: Транспорт України, 1999. – 248 с.

3. Орловський, А. М. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/9 проекту 65109Ж-01 [Текст] / А. М. Орловський, В. П. Гнатенко, К. В. Мойсеєнко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. − Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. − Вип. 31. − С. 144-152.

4. Гнатенко, В. П. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 проекту 65111Ж [Текст] / В. П. Гнатенко, К. В. Мойсеєнко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. − Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. унту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. − Вип. 32. − С. 186-192.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)