The probability of traffic accidents determination in the locomotive facilities

O. M. Horobchenko

Abstract


The concept of a nonstandard situation aimed at determining the probability of transport events is introduced; the architecture of factors influencing on the occurrence of a contingency situation is defined; an idealized model of a nonstandard situation is obtained.

Keywords


locomotive facilities; nonstandard situation; probability of transport event

GOST Style Citations


1. Мудраченко, С. В. Железнодорожная Безопасность [Текст] / С. В. Мудраченко, А. В. Родионов, Р. А. Родионов. - М: Ариэль, 2003. - 190 с.

2. Пузир, В. Г. Санитарно-технические засоби для виявлення причин транспортних подій [Текст] / В. Г. Пузир, О. В. Устенко, В. С. Крот // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ «Безпека руху та людський фактор на транспорті». - 2007. - № 82. - Х., 2007. - С. 173-177. 

3. Гапеев, В. И. Обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ Движения и предупреждение травматизма на Железнодорожном транспорте [Текст] / В. И. Гапеев, Ф. П. ПиЩиК, В. И. Егоренко. - Мн: .. Полымя, 1994. - 302 с 

4. Нормативні акти з безпеки руху поїздів [Текст] / Розробники: В. Зайцев [та ін.]. - К :. Транспорт України, 2002. - 142 с. 

5. Корн, Г. Справочник по математике [Текст] / Г. Корн, Т. Корн. - М :. Наука, 1974. - 832 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)