The influence of marine port service work distribution at the terminal on freight station work performance

S. I. Muzykina, H. I. Peresta, I. L. Zhuravel, V. V. Zhuravel

Abstract


In the article the urgency of rational distribution at the terminal of sorting work with the local cars on selecting
them by the destinations of freight fronts of marine trade port is conditioned. The results of analysis of the basic
operation indices of the terminal freight station and marshalling yard are presented.


Keywords


operation indices of terminal freight station and marshalling yard; rational distribution at terminal of sorting work with local cars; freight fronts of marine trade port

GOST Style Citations


1. Макуха, А. М. Исследование организации движения передаточных поездов в железнодорожных узлах [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.08. - Новосибирск: НИИЖТ, 1973. - 22 с. 

2. Крячко, К. В. Організація сумісної технології роботи станцій у залізничному вузлі [Текст] / К. В. Крячко // Зб. наук. пр. «Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті». - Вип. 33. - Х: ХарДАЗТ, 1998. - С.. 68-72. 

3. Петрушков, В. В. Проблема удосконалення роботи сортувальної станції у залізничному вузлі в сучасних умовах [Текст] / В. В. Петрушков, М. Є. Рябошапко // Зб. наук. пр. «Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті». - Вип. 33. -Х:. ХарДАЗТ, 1998. - С. 84-87. 

4. Левицкий, И. Е. Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах [Текст] / И. Е. Левицкий, Р. Г. Коробьева // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - № 23. - Д:. Вид-во ДНУЗТ, 2008. - С. 104-107. 

5. Дослідження взаємодії залізничних станцій у вузлі [Текст] / І. Л. Журавель [та ін.] // Тези 69 Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (ДІІТ, Дніпропетровськ, 2009). . - Д: Вид-во ДНУЗТ, 2009. - С. 74-75. 

6. Левицький, І. Ю. Особенности взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в условиях Одесского региона. [Текст] / І. Ю. Левицький // Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Транспортні зв'язки. Проблеми та перспективи ». . - Д: Вид-во ДНУЗТ, 2009. - С. 38-43. 

7. Коробйова, Р. Г. Совершенствование эксплуатационной работы железнодорожных узлов, обслуживающих морские порты [Текст] / Р. Г. Коробйова, И. Е. Левицкий // Материалы ІІ Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса». - Гомель: БелГУТ, 2008. - С. 71-72. 

8. Музикіна, Г. І. Організація раціональної взаємодії залізничних станцій у вузлах, які обслуговують морські порти [Текст] / Г. І. Музикіна, І. Л. Журавель, В. В. Журавель // Тези ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології». . - К: ДЕТУТ, 2008. - С. 148-150. 

9. Левицкий, И. Е. Взаимодействие железнодорожного и морского транспорта в условиях черноморского региона [Текст] / И. Е. Левицкий, О. В. Батырь // Тезисы 1 науч.-практ. конф. «Интеграция Украины в международную транспортную систему». . - Д: Вид-во ДНУЗТ, 2009. - С. 11-13.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)