The investigation of track line parameters on centrifugal uncompensated force magnitude

M. B. Kurhan, N. P. Khmelevska

Abstract


The influence of parameters of curves on the value of centrifugal forces causing the rail track wear is considered.

Keywords


centrifugal uncompensated force; track line parameters; track modernization

GOST Style Citations


1. Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Текст] : Схвалено Розп. Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1555-р. – К., 2009. – 4 с.

2. Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь [Текст] : учебник / Г. М. Шахунянц. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с.

3. Корженевич, І. П. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури [Текст] / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 21. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 285-292.

4. Фришман, М. А. Как работает путь под поездами [Текст]. – 4-е изд. / М. А. Фришман. – М.: Транспорт, 1983. – 168 с.

5. Курган, М. Б. Математичні методи і моделі в спеціальних задачах [Текст] / М. Б. Курган, Д. М. Курган, І. О. Бондаренко. – Д.: ДНУЗТ, 2005. – С. 27.

6. Корженевич, І. П. Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі RWPlan 1.3.4 [Текст] /І. П. Корженевич. // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 67-77.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)