Investigation and techno-economic basis of introduction expediency of complex gabion construction production

A. V. Radkevych, Yu. M. Horbatiuk, Y. M. Yevin, S. O. Yakovliev

Abstract


The modern approaches to the solution of problem of expedience of introducing the complex production of mesh structures on the base of structural subdivisions of the Government Special Service of Transport are examined.

Keywords


mesh structure; complex production; feasibility study

GOST Style Citations


1. ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 «Регулювання русел річок. Норми проектування» [Текст].

2. Вказівки щодо захисту земель, порушених водною ерозією. Габіонні конструкції протиерозійних споруд [Текст] : посібник до ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 «Регулювання русел річок. Норми проектування». – К., 2006.

3. Постанова Кабінету міністрів України № 901 від 3 липня 2006 р. «Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року» [Текст].

4. Инструкция по сборке и установке габионов и матрацев Рено / Материалы компании «ООО Габионы Маккаферри СНГ» [Текст]. – М., 2003.

5. Постанова Кабінету міністрів України № 166 від 5 березня 2009 р. «Про використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами» [Текст].

6. Берегоукрепление ручья Бахмутка. Тарутинская ГКС (газопровод Одесса – Броды, Украина) [Текст] / Материалы компании «Престо-Русь».

7. Вироби габіонні з сітки дротової звивочної з шестикутними вічками ГВС-10. Технічні умови ТУ У 28.7-33498333-001-2007 [Текст].

8. Временные технические указания по защите земляного полотна сетчатыми конструкциями на скально-обвальных участках [Текст]. – М., 2007.

9. Козлов, Д. В. Габионные конструкции: общие сведения, технические аспекты пользования, 166 особенности применения в суровых климатических условиях, актуальные вопросы исследований [Текст] / Д. В. Козлов, А. В. Багин // «Роль природообустройства в обеспечении устойчивого функционирования и развития экосистем» (Материалы межд. науч.-практ. конф.). – М., 2006.

10. Матеріали компанії «ООО Стоун Украина» [Текст]. – К., 2009.

11. Материалы компании «ООО Реконструкция» [Текст]. – М., 2008.

12. Рекомендації із застосування габіонних конструкцій у дорожньому будівництві Р В.2.3-218-02070915-697:2007 [Текст].

13. Сітки дротові звивочні з шестикутними вічками для габіонних конструкцій СДЗ. Технічні умови ТУ У 17.1-33498333-002-2007 [Текст].

14. Тимчасові технічні вказівки із застосування габіонів для підсилення земляного полотна залізниць [Текст].

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)