Principles of determining the operation efficiency for suburban passenger trains in the set direction of traffic

Yu. S. Barash, T. Yu. Charkina, Yu. P. Melyantsova, E. A. Karas’

Abstract


The work is devoted to development of principles of determination of of operation efficiency of concrete group of suburban passenger trains in the set direction of traffic taking into account an unrecorded passenger turnover from incomplete payment of expenses for transportation of preferential categories of citizens by city administrations and some Ministries.


Keywords


suburban passenger trains; unrecorded passenger turnover; transportation costs; transportation income; transportation efficiency

GOST Style Citations


1. Бараш, Ю. С. Нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів [Текст] / Ю. С.Бараш, О. П. Пінчук // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 37. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 245–248. 

2. Бараш, Ю. С. Принцип курсування зонних поїздів приміського та регіонального сполучення [Текст] / Ю. С. Бараш, О. П. Пінчук, О. О. Карась // Збірн. наук. пр. Держ. екон.-технол. унту трансп.: Сер. «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ. – 2011. – Вип. 17. – С. 158-162. 

3. Гудков, О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. М. Гудков. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – 21 с. 

4. Гудкова, В. П. Методичні прийоми інформаційного забезпечення управління пасажирськими залізничними перевезеннями [Текст] / В. П. Гудкова, О. М. Гудков // Збірн. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту трансп. : Сер. «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2007. – Вип. 10. – С. 70–78. 

5. Кривопішин, О. М. Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень [Текст] / О. М. Кривопішин // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 6. – С. 6–8. 

6. Семенцова, О. В. Економічні аспекти адаптації приміського пасажирського залізничного транспорту до ринкових умов [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. В. Семенцова. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – 21 с. 

7. Аксёнов, И. М. Управление экономикой пассажирского поїзда [Текст] / И. М. Аксёнов // Залізн. трансп. України. – 2003. – № 4. – С. 10–43.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)