Definition of coded current of automated lokomotive signalization within central location of automated blocking system

I. O. Romantsev

Abstract


The mathematic model and telemeasuring method of definition of automated locomotive signalization current is offered, that simplifies and allows to automatize the process of his determination, at the centralized placing of apparatus of the automatic blocking. 


Keywords


automated blocking; railway circuit; locomotive signalization; coded current

GOST Style Citations


1. Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог. [Текст] / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, Н. Ф. Котляренко. – М.: Транспорт, 1992. – 384 с. 


2. Регулювальні таблиці. П-0022.08-АТР.2И1 [Текст] / ТОВ НВО “Трансавтоматика”.- Д, 2008. – 7 с. 


3. Кулик П. Д. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 [Текст] / П. Д. Кулик, О. О. Удовіков, В. І. Басов. – К., 2006. – 236 с. 


4. Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ 0034 [Текст]. Головне управління автоматики, телемеханіки та звязку. – К. : Вид. дім «Мануфактура», 2004. – 48 с. 


5. Пат. 50742 Україна МПК B61L 25/00. Спосіб вимірювання параметрів кодового струму в рейкових колах без ізолюючих стиків Текст] / Гаврилюк В. І., Романцев І. О.; заявник та патентовласник Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – заявлено 04.12.2009; опубліковано 25.06.2010, Бюл. № 12. 


6. Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуваннях: ЦШ 0060 [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2009. – 111 с. 


7. Пат. 50740 Україна МПК B61L 25/00. Спосіб вимірювання первинних параметрів рейкової лінії [Текст] / Гаврилюк В. І., Романцев І. О.; заявник та патентовласник Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – заявлено 04.12.2009; опубліковано 25.06.2010, Бюл. № 12.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)