THE DEFINITION OF RATIONAL ALLOCATION OF TRAIN-FLOWS ON THE RAIL NETWORK

D. M. Kurgan, M. A. Zayats

Abstract


A technique of rational distribution of train traffic streams on the system of railways by a few indices is presented.

Keywords


rational; distribution; train-stream; network

GOST Style Citations


1. Концепція державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки [Текст]. – К., 2004. – 43 с.

2. Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст] : монографія. – 2-е вид., перероб. і доп. / Г. М. Кірпа. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

3. Підсумки роботи транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв’язку у 2007 році [Текст] / засідання колегії Міністерства транспорту та зв’язку 26.02.2008. – К., 2008.

4. Босов, А. А. Підвищення ефективності роботи транспортної системи на основі структурного аналізу [Текст] : монографія / А. А. Босов, Н. А. Мухіна, Б. П. Піх. – Д., 2005. – 199 с.

5. Службовий розклад руху пасажирських поїздів 2008-2009 рр. [Текст]. – К.: ТОВ «Інпрес», 2008. – 1009 с.

6. Наказ про встановлення найбільших швидкостей руху поїздів на дільницях, вітках і станціях Львівської залізниці №749/Н від 19.09.2007 р. [Текст].

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)