THE INTRODUCTION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR THE SEPARATION OF FREIGHT AND PASSENGER TRAFFIC

M. B. Kurgan, N. P. Khmelevska, M. M. Cherniakov

Abstract


The analytical dependences of electric energy losses on average track section gradient values, train mass and freight traffic density are determined.

Keywords


resource conservation; separation; freight traffic; traffic

GOST Style Citations


1. Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Текст] : Схвалено розпорядженням Кабміну України від 16.12.09 № 1555-р. – К., 2009. – 5 с.

2. Інженерна записка про технічний стан залізничного транспорту України [Текст]. – К., 2008. – 137 с.

3. Правила тяговых расчетов для поездной работы [Текст]. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

4. Гребенюк, П. Т. Тяговые расчеты [Текст] : справочник / под ред. П. Т. Гребенюка, А. Н. Долганова, А. И. Скворцовой. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

5. Впровадження технологій енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом на напрямку Знам’янка–Долинська–Миколаїв–Херсон–Джанкой [Текст] : техніко-економічне обґрунтування. – Д.: Дніпродіпротранс, 2008. – 179 с.

6. Метод постоянных перегонных скоростей для оценки энергозатрат на тягу поездов [Текст] / Л. А. Мугинштейн [и др.] // Вестник ВНИИЖТ. –2000. – № 4. – С. 16-19.

7. Вплив підвищення швидості руху поїздів на витрати енергоресурсів [Текст] / І. П. Корженевич [та ін.] // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 22. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 233-239.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)