ECONOMIC APPROACHES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN TRANSPORT ENTERPRISES ( THE EXAMPLE OF CIVIL AVIATION)

R. T. Baran

Abstract


The purpose of reforming the air transport in Ukraine is the implementation of market economic transformations in economic and financial methods of the management of civil aviation operational firms, which were still formed on the basis of Soviet plan-army management principles. The author suggests the mechanism of formation of financial supply paradigm for reformed air transport firm because these reformations are to be carried out when the elaborated optimal economic-legal, investment-innovation, and (what is the most important) organizational-financial complex unified methodical principles of the interaction of air transport (АТ) subjects are absent (which becomes clear in the course of re-structuring them). Vital problems of formation of investment-innovation re-structuring mechanism for functioning the air transport firms are described in this article. New results of subsequent scientific research concerning financial scheme development of enterprising and commercial activities of airlines in today’s economic stabilization and growth, formation of new paradigm of economic theory and reformation of managing practice are suggested to the participants of the Conference in the course of prolonging the author’s discussion; a possible approach to the solution of financing problems for their re-structuring by means of creating new aviationtransport consortia is also suggested. The aim of creating a new consortium is to improve the economic efficiency of activity of airlines, their competitiveness in internal markets of transport services as well as to reform the system of air transport subjects in Ukraine. This is one of the complex trends for solving the problems of creating national air carrier, the organization of optimal forms and methods of financial schemes formation for measures aimed at improving the competitiveness.

Keywords


economy; approach; increase; competitiveness; company; Ukraine; civil aviation

GOST Style Citations


1. Про транспорт: Закон України від 10.11.94 р. № 232/94 зі змінами та доповненнями. Стаття 21; Баран, Р. Т. Теоретичні підходи і практичні засоби вирішення проблем економічної природи цінового паритету залізничного транспорту України в умовах реструктуризації [Текст] / Р. Т. Баран, Л. М. Баран // Проблеми економіки і управління на залізн. трансп. Матеріали 2-ої МНПК. – К.: КУЕТТ, 2007. – т. 1. – С. 74-75.

2. Коноваленко, Я. Неповторне почуття висоти [Текст] / Я. Коноваленко // «МК» в Україні. – № 6. – 3-9 лют. 2010. – С. 16; Про схему управління підприємствами цивільної авіації України [Текст] : Наказ Мінтрансу від 20 вересня 1993 р. № 278; Про передачу майна до системи Комітету по використанню повітряного простору України [Текст] : Наказ Мінтрансзв’язку від 06.02.1995 р. № 56; Про заходи щодо розвитку аеропортового комплексу «Київ» (Жуляни–Васильків) [Текст] : Пост. Кабінету Міністрів України від 17.09.1993 р. № 746; Про затвердження графіку проведення реструктуризації підприємств авіаційного транспорту [Текст] : Наказ Мін-ва трансп. і Фонду держ. майна України від 20.05.99 р. № 268/917; Щодо створення державної холдингової компанії [Текст] : Наказ Мін-ва трансп. України від 19.12.2003 р. № 988.

3. Гаврыш, О. Авиация невысокого полета [Электрон. ресурс] / О. Гаврыш, А. Леденев // Коммерсанть- Украина. – Режим доступа: finance.com.ua

4. Баран, Р. Правові методи інвестиційно-інноваційних схем фінансування авіапідприємств повітряного транспорту України та вирішення проблем їх застосування [Електрон. ресурс] / Р. Баран, Л. Баран. – Режим доступу: http:// vesna.org.ua/txt/baranr/law.doc; Баран, Р. Про першочергові заходи з унормування на законодавчому рівні організації, використання та оплати повітряного простору України [Текст] / Р. Баран // Економічне зростання України: стратегічні напрями і тактичні заходи: Матеріали V Всеукр. НПК, м. Одеса, 29-31.05.2007 р. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2008. – С. 500.

5. Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки [Текст] : Пост. Кабміну від 09.11.2000 р. № 1684; Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.09.00 р. «Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України» [Текст] : Указ Президента України від 18.10.00 р. № 1143/00; Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року [Текст] : Пост. Кабінету Міністрів України від 27.07.01 р. № 919.

6. Про ціни та ціноутворення [Текст] : Закон України від 03.12.1990 р. № 507-XII; Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Текст] : Пост. Кабміну від 26.04.1996 р. № 743 (з чинністю додатків № 743а).

7. Афанас’єв, М. «Аеросвіт»: повернення надій [Електрон. ресурс] / М. Афанас’єв. – Режим доступу: http://www.wing.com.ua/content/view/6665/52

8. Регламент (ЄС) № 889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) № 2027/97 про відповідальність авіаперевізників у разі нещасних випадків/аварій [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //http://209.85.135.132/search?q=cache:hq7TrhMuXXEJ:legalbase.in.ua/data/upload/catAlog/main/ua/106/regulation_889_2002_ua.doc+%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

9. Баран, Р. Аналіз методів підходу до традиційних схем фінансування авіатранспортного консорціуму в умовах державної підтримки розвитку авіапідприємництва в Україні [Текст] / Р. Баран // Тези доп. на міжн. наук.-практ. конф. «Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні» (1-3 лист. 2001 р., Львів, ЛДФЕІ). – С. 8; Григорак, М. Тенденції розвитку і логістичної інтеграції авіакомпаній України [Текст] / М. Григорак, О. Косарев // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 4-12; Загорулько, В. Дослідження реформування і розвитку інфраструктури авіатранспорту [Текст] / В. Загорулько // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 93.

10. Про промислово-фінансові групи в Україні [Текст] : Закон України від 21.11.95р. № 437/95-ВР зі змінами та доповненнями.

11. Технічне сприяння розвитку та регулювання цивільної авіації [Текст] : заключний звіт Tourism & Transport Consult International з Проекту № TN-UK 9307 TACIS // Український авторизований переклад іn association with Air Consult International Civil Aviation Authority – United Kingdom A. A. G. PEGASUS B. V – Holland. – K.: Держ. департамент авіаційного трансп. України (Укравіатранс) № 1.11-3498 від 20.12.96. – С. 14, 128.

12. Ященко, Л. А. Технико-экономические изыскания воздушных сообщений [Текст] / Л. А. Ященко. – М.: Транспорт, 1983. – С. 5.

13. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. № 819 [Текст] : Пост. Кабінету Міністрів України від 16.06.98 р. № 889.

14. Про утворення лізингової компанії «Укртранслізинг» [Текст] : Пост. Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. № 840 із змінами, внесеними Пост. Кабінету Міністрів України від 11.07.01 р. № 788.

15. Деякі питання залучення інвестицій для будівництва нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» [Текст] : Пост. Кабміну від 22 липня 2009 р. № 763; Про затвердження «Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» [Текст] : Пост. Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. № 840 із змінами, внесеними Пост. Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 711.

16. Баран, Р. Т. Логістично-економічні методи в підходах до управління на залізничному транспорті [Текст] / Р. Т. Баран, Л. М. Баран // Матеріали Першої наук.-практ. конф. «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» (Сімферополь, АРК, 08- 09.10.2008 р.). – К.: Укрзалізниця, 2008. – С. 8-10.

17. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 р. [Текст] : Розп. Кабміну від 05.03.2008 р. № 506-р.

18. Сироватка, С. Р-р-революція! Міністр транспорту налякав авіаринок України [Текст] / С. Сироватка // День. – 27 вер. 2001 р. – № 174; Гончаров, С. Вимушене об’єднання [Текст] / С. Гончаров // Українська Інвестиційна Газета. – 30 жовт. 2001 р. – № 144. – С. 13.

19. Баран, Р. Т. Соціально-економічні аспекти проблемності становлення авіатранспортної логістики в Україні [Текст] / Р. Т. Баран // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва регіону / Щорічник наук. пр. НАН України. – Вип. ХХХІ. – Львів: Ін-т регіональних досліджень, 2001. – С. 344-352.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)