Talking about problem of increasing effectiveness of suburban transportations in scientific works

O. P. Pinchuk

Abstract


In the article an analysis of proposals of researchers and experts re. improving the efficiency of suburban passenger transportations; a critical review of the measures suggested is performed.

Keywords


railway transport; passenger facilities; suburban transportation; efficiency

GOST Style Citations


1. Аксёнов, И. М. Логистика в сфере пассажирских перевозок [Текст] / И. М. Аксёнов // Залізн. трансп. України. – 2004. – № 2. – С. 52-58. 

2. Аксьонов, І. М. Роль стратегічного маркетингу в плануванні, прогнозуванні та у збільшенні прибутку від пасажирських перевезень [Текст] / І. М. Аксьонов // Залізн. трансп. України. – 2006. – № 6. – С. 99-102. 

3. Балака, Є. І. Соціальна значущість приміських залізничних перевезень у різних соціальних умовах [Текст] / Є. І. Балака, О. В. Семенцова // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 4. – С. 85-88. 

4. Горьковская железная дорога: Итоги и задачи [Текст] // Ж/д трансп. – 2010. – № 3. – С. 4-13. 

5. Гудков, О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. М. Гудков. – Х.: Укр. держ. акад. залізн. трансп., 2009. – 20 с. 

6. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010–2015 роки [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390. 

7. Железные дороги Италии: Финансовое оздоровление и дальнейшее развитие [Текст] // Железные дороги мира. – 2008. – № 7. – С. 9-11. 

8. Кривопішин, О. М. Методологічні основи розрахунку ефективності інвестицій у розвиток приміських пасажирських перевезень [Текст] / О. М. Кривопішин // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 5. – С. 13-15. 

9. Кривопішин, О. М. Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень [Текст] / О. М. Кривопішин // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 6. – С. 6-8. 

10. Кривопішин, О. М. Проблеми організації пасажирських перевезень залізничним транспортом у м. Києві та шляхи їх вирішення [Текст] / О. М. Кривопішин // Залізн. трансп. України. – 2006. – № 5. – С. 27-29. 

11. Кривопішин, О. М. Удосконалення економічного механізму управління у сфері приміських пасажирських перевезень у період реформування залізничного транспорту України [Текст] / О. М. Кривопішин, Г. Д. Ейтутіс // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 1. – С. 69-73. 

12. О создании дочернего общества ОАО «РЖД» в сфере перевозок пассажиров в дальнем следовании [Текст] // Ж/д трансп. – 2010. – № 1. – С. 22-26. 

13. Пассажирский рельсовый транспорт Калифорнии [Текст] // Железные дороги мира. – 2008. – № 5. – С. 26-29. 

14. Самсонкін, В. М. Про підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Текст] / В. М. Самсонкін, О. М. Гудков // Залізн. трансп. України. – 2004. – № 1. – С. 43-45. 

15. Семенцова, О. В. Економічні аспекти адаптації приміського пасажирського залізничного транспорту до ринкових умов [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. В. Семенцова. – Х.: Укр. держ. акад. залізн. трансп., 2009. – 20 с.

16. Яновський, П. О. Оцінка фінансового результату приміських перевезень залізниць України [Текст] / П. О Яновський // Залізн. трансп. України. – 2009. – № 5. – С. 9-12. 

17. Якунин, В. И. Доклад президента ОАО «РЖД» [Текст] / В. И. Якунин // Ж/д трансп. – 2010. – № 1. – С. 2-17. 

18. Державна програма реформування залізничного транспорту (Проект) [Текст] / Лист Укрзалізниці від 23.04.2007 р. № ЦЗ-1-Ф-11/260. 

19. Концепція державної програми реформування залізничного транспорту [Текст] // Магістраль. – 2007. – № 1 (1179), 10-16 січ.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)