Work analysis of point equipment of KS1002.00.000 project in continuous welded rail

V. V. Rybkin, V. A. Lysak, O. L. Burdiuzha

Abstract


In the article the possibility of safe operation of the switch (project KC1002.00.000) in the jointless track affected by thermal forces is under study.

Keywords


switch; jointless track; safe operation; thermal forces; strength limit coefficient

GOST Style Citations


1. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України. ЦП-0081 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 25.01.02. №34-Ц / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2002. - 106 с.

2. Практичні рекомендації щодо проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії [Текст] : рекомендації / за ред. В. О. Яковлєва. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. - 196 c.

3. Протокол ради експертів з технічних питань по темі 3 колійної тематики: «Розробка матеріалів по залізобетонним шпалам, брусам та стрілочним переводам» [Текст]. – Угорщина, 2000.

4. Стальные конструкции. СНиП ІІ-23-81 [Текст] Утв.: Постановление Госстроя СССР 14.08.81 № 144 / Госстрой СССР. – М.: 1990. – 96 с.

5. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] : учеб. для вузов ж.-д. трансп. / под ред. М. А. Фришмана. – М.: Гос. трансп. ж.-д. изд-во, 1956. – 181 с.

6. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість. ЦП-0117 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 13.12.04. № 960-Ц / Мін-во трансп. та зв’язку України. К.: 2006. – 168 с.

7. Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия. ГОСТ 11530-93 [Текст] : Утв.: Постановление Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.94 №160. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 10 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)