Reasons for choosing test – operation setting for vibro - acoustical method of test-operation concrete poles in the overhead system

V. H. Kuznetsov, O. M. Poliakh

Abstract


The scientific substantiation of a selection of diagnostic parameter for a new method of diagnostics of ferroconcrete supports of an electric-traction network on the basis of the average information on a support condition is conducted.

Keywords


electric-traction network; ferro-concrete support; vibroacoustic diagnostics

GOST Style Citations


1. Аналіз роботи господарства електрифікації та електропостачання в 2008 році [Текст] / Мінтрансзв’язку України. – К., 2009. – 182 с.

2. Технологічні карти на роботи по утриманню та ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць [Текст]. – Кн. ІІ. Технічне обслуговування та поточний ремонт. ЦЕ-0003: Затв.: Наказ Укрзалізниці № 347Ц від 26.06.01 / Міністерство транспорту України. – К., 2001. – 384 с.

3. Сердинов, С. М. Повышение надежности устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог [Текст] / С. М. Сердинов. – М.: Транспорт, 1985.

4. Вайнштейн, А. Л. Коррозионные повреждения опор контактной сети [Текст] / А. Л. Вайнштейн, А. В. Павлов. – М.: Транспорт, 1988.

5. Вайнштейн, А. Л. Совершенствование методов оценки коррозионного состояния железобетонных опор [Текст] / А. Л. Вайнштейн. – М., 1990.

6. Указания по техническому обслуживанию опорных конструкций контактной сети К-146-96 [Текст]. – М.: Трансиздат, 1996.

7. Надійність і діагностика пристроїв тягового електропостачання [Текст] : навч. посібник /В. Г. Кузнецов [та ін.] – Д.: Маковецький, 2009. – 248 с.

8. Пат. 33089 Україна, МПК7 В60М 1/00. Спосіб визначення стану залізобетонної опори контактної мережі [Текст] / О. М. Полях , В. Г. Кузнєцов; заявник і власник Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. u 2008 01473; заявл. 05.02.08; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

9. Кузнецов, В. Г. Визначення науково обґрунтованого значення діагностичного параметру при віброакустичному методі діагностики залізобетонних опор [Текст] / В. Г. Кузнецов, О. М. Полях // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 2. – С. 46-50.

10. Кузнецов, В. Г. Визначення необхідної кількості вимірів для вдосконаленого віброакустичного методу діагностики залізобетонних опор контактної мережі [Текст] / В. Г. Кузнецов, О. М. Полях // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – № 20. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 58-62.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)