Improvement of organizational freight transportation structure

T. V. Teslenko

Abstract


The organizational structure of management of railway freight transportations based on product principle is offered that allows functioning of private operator companies and realizing of transportations on competition basis.

Keywords


vertically integrated principle; freight forwarding division; product structure; organizational structure; model of reform; production areas; department; logistics; restructuring

GOST Style Citations


1. Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки [Електрон. ресурс]. – Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу: //www.president.gov.ua

2. Розробка принципів переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниці» [Текст] : звіт про НДР / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – № ДР 0110U006292.

3. Про внесення змін та доповнень до Рекомендованих типових штатів структурних підрозділів залізниць, затверджених наказом від 16.10.2001 № 551-Ц [Текст] : Наказ УЗ № 779-Ц від 14.12.2010.

4. Про реорганізацію механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт [Текст] : Наказ УЗ № 605-Ц від 11.08.2010.

5. Рекомендоване положення про механізовану дистанцію навантажувально-розвантажувальних робіт, центр з вантажної та комерційної роботи, європейське транспортно-експедиційне відділення [Текст] : Затв. : Наказ УЗ № 787-Ц від 16.12.2010.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)