Improvement financial control of metallurgical enterprises in modern conditions

V. V. Bobyl, T. M. Bielikova

Abstract


In this article we analyze the expediency of the financial control at metallurgical enterprises. The problem factors, the solution of which can result in increasing the operational efficiency of metallurgical enterprises are also defined.

Keywords


financial control improvement; metallurgical enterprise; increase of operational efficiency

GOST Style Citations


1. Голубченко, А. Морфологія і генезис гірничо-металургійного комплексу України [Електрон. ресурс] / А. Голубченко, А. Мазур. – Режим доступу: http://www.dt.ua/newspaper/articles/49532

2. Губа, М. А. Шляхи оптимізації енергоспоживання у металургійній галузі [Електрон. ресурс] / М. А. Губа, В. П. Волков. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/3_guba.htm

3. Загорська, Т. П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України [Текст] / Т. П. Загорська // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 95-106.

4. Крещенко, О. В. Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на металургійних підприємствах [Електрон. ресурс] / О. В. Крещенко. – 2009. – Режим доступу: http://www.univer/km/ua/visnyk/1212.pdf

5. Любич, Б. Б. Зовнішньоекономічна діяльність металургійних підприємств в умовах світової фінансової кризи [Електрон. ресурс] / Б. Б. Любич. – 2008. – Режим доступу: http://manved.at.ua/publ/2-1-0-4

6. Экономические проблемы черной металлургии Украины [Текст] : монография / под общ. ред. С. С. Аптекаря, А. И. Амоши. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 383 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)