Issues of internal control during the reform period

V. I. Shynkarenko, O. I. Gresova, Y. G. Gresova

Abstract


The paper considers theoretical and methodological problems of organization and financial control activities, the main problems and reasons causing the need for a unified system of internal financial control in the State Administration of Railway Transport of Ukraine at the stage of the reform. 


Keywords


financial control; railway industry; reforms; monitoring requirements

GOST Style Citations


1. Демченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] / За ред. Демченко В. В., Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. 
2. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології [Текст] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. — К.:Знання, 2009.— 319 с. 
3. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю. П. Яковлев. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 318 с. 
4. Ярошенко С. П. Теоретичні і методологічні основи контролю: Монографія [Текст] / С. П. Ярошенко, Г. І. Пінькас, О.С.Кобичева. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 251 с. 
5. Ніконова. О.В. Системи СААТ – новий інструментарій у проведенні аудиту. [Текст]/ О.В. Ніконова // Фінансовий контроль. — 2007 —№ 6 (41), —С.60-64. . 
6. Дмитренко Г. Модернізація державного фінансового контролю в Україні [Текст] / Г. Дмитренко // Статистика України. — 2009. — № 3. — С.118-123. 
7. Барабаш Н. Удосконалення системи державного фінансового контролю [Текст] / Н. Барабаш, М. Никонович // Фінансовий контроль. — 2005. — № 3. — С.44-47. 
8. Максімова В. Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: [Текст] / В. Ф. Максімова. — Суми: ВІД Університетська книга. 2008. — 130 с. 
9. Закон № 4443-VI Про внесення змін до Закону України Про залізничний транспорт. 
10. Законопроект №9337. Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування. 
11. Куйбіда B. C. Інформатизація муніципального управління. [Текст] / B. C. Куйбіда. — Львів: Літопис, 2002. — 222 с. 
12. Троян О.В. Обґрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами [Текст] / О.В.Троян // Економіка і держава. — 2008. — № 11. — С. 66-.69.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)