The method of quality indicators evaluation for non-profit organizations activities

Authors

  • V. D. Zelikman Accounting and audit department, National metallurgical academy of Ukraine, Gagaria ave., 4, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600 http://orcid.org/0000-0002-5623-3845
  • O. Yu. Rubets Accounting and audit department, National metallurgical academy of Ukraine, Gagaria ave., 4, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/9579

Keywords:

non-profit organizations, organizational development, efficiency of activities, method of evaluation, quality indicators

Abstract

Purpose. Development of evaluation method of quality indicators for non-profit organizations activities in existing domestic conditions. Methodology. To achieve the research purposes a comparative analysis of some existing methods which were suggested by famous foreign experts for evaluation of organizational development level of non-profit organizations was used. Findings. The system of indicators suggested by C. McNamara for organizational development level assessment of non-commercial organizations and its correspondence for existing conditions of non-profit organizations activities in Ukraine have been analyzed. The technique of A. Vakulenko for qualitative evaluation of Russian non-commercial organizations has also been considered which includes five blocks of parameters for evaluation of internal organizational environment factors according their influence for external organizational environment and support of this influence. The possibility of the designated parameters application applications for domestic non-profit organizations is determined. Based on the separated elements of considered methodic the method of quality indicators evaluation of activities effectiveness for non-profit organizations in Ukraine is developed. Originality. The adapted method of quality indicators evaluation for non-profit organizations activities based on an analysis of their assessing existing methods is offered. Practical value. Non-profit organizations activities require usage of the certain material and financial resources. It leads to the need of an objective evaluation of the activity effectiveness for the particular non-profit organization and therefore to development of that assessment methods.

Author Biographies

V. D. Zelikman, Accounting and audit department, National metallurgical academy of Ukraine, Gagaria ave., 4, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600

tel. +38 (0562) 47 44 51, +38 (067) 765 58 76, e-mail Zelikman@mail.ru

O. Yu. Rubets, Accounting and audit department, National metallurgical academy of Ukraine, Gagaria ave., 4, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600

tel. +38 (067) 565 83 60, e-mail ruolga.ua@yandex.ua

References

Akopyan A. Doklad o sotsialnykh investitsiyakh v Rossii [Report on social investments in Russia]. Moskow, Assotsiatsiya menedzherov Rossii Publ., 2004. 80 p.

Vakulenko A. Otsenka organizatsionnogo razvitiya NKO (Assessment of NCO organizational development). Available at: http://www.trainet.org/books/view/124 (Accessed 20 February 2013).

Zelikman V.D. Metodika otsenki ekonomicheskoy effektivnosti deyatelnosti nekommercheskikh organizatsiy [Methodology of the economical effectiveness evaluation of non-profit organizations]. Materialy IV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2008», vol. 2. Ekonomiczne nauki Publ., Przemyśl, 2008, pp. 31-33.

Zelіkman V.D., Rubets O.Yu. Otsіnka iakіsnykh pokaznykiv efektyvnostі dіialnostі neprybutkovykh organіzatsiі [Qquality indicators evaluation for non-profit organizations activities]. Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2012»,vol. 5. Ekonomiczne nauki Publ., Przemyśl, 2012, pp. 64-66.

Korol G.O., Shpankovska N.G., Kutsynska M.V., Akіmova T.V., Potrus N.P. Іnformatsіia upravlіnskoho oblіku v analіzі efektyvnostі dіialnostі derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladіv [Information of managerial accounting in the analysis of effectiveness of public higher education establishments]. Dnepropetrovsk, Seredniak T.K. Publ., 2012. 326 p.

Makarenko O.V., Konovalova L.N., Yakimets V.N. Kreditnyy reyting territoriy i sotsialnaya otvetstvennost biznesa [Loan rating of territories and social responsibility of business]. Moskow, International Resources Publ., 2003. 32 p.

Rubets O.Yu. Podkhody k otsenke effektivnosti deyatelnosti byudzhetnykh organizatsiy [Approaches to effectiveness assessing of budget organizations activities]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Ekonomika, finansy, menedzhment: problemy i perspektivy” [Proc. of the Int. Sci. Conf. “Economy, Finance, Management: Challenges and Prospects”]. Kharkov, 2012. pp. 28-30.

Yakimets V.N. Mezhsektornoye sotsialnoye partnerstvo: vozmozhnosti i ogranicheniya [Trans-Sectors social partnership: opportunities and limits]. Moskow, Kennan Publ., 2001. 40 p.

McNamara C. Field Guide to Consulting and Organizational Development With Nonprofits: A Collaborative and Systems Approach to Performance, Change and Learning. Minneapolis, Authenticity Consulting, LLC Publ., 2005. 517 p.

Published

2013-02-25

How to Cite

Zelikman, V. D., & Rubets, O. Y. (2013). The method of quality indicators evaluation for non-profit organizations activities. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (1(43), 56–62. https://doi.org/10.15802/stp2013/9579

Issue

Section

ECONOMICS AND МANAGEMENT