To the question of scientific justification of the interests on deposits and credit

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/9580

Keywords:

credit, deposit, interest, financial and economic crisis, money loan

Abstract

Purpose. To analyze the need of loans in the form they are presented today at the present stage of economic functioning. To develop a systematic group of actions in order to allow the “economic and financial” system of the country to work efficiently, irrespective of economic and financial world cataclysms. Methodology. Computer simulation model of monetary movement in the state is developed and tested. Conclusions. A retrospective analysis of the essence of theories of credit and lending rate has been made. Some aspects of interest receiving on deposits and loans from the point of view of a radically new economic model of management, which based on the "National economy high-performance theory», are considered. Using the simulation modeling the negative influence of bank interest on the national economy general development is indicated. It is proved that the main reason of the “financial and economic crisis” is the economic category of “profit”. Originality. A radically new model of banking system functioning in the country is proposed. This system allows one to create synergistic economic effect. Practical value. Implementation of the given model will provide the GDP growth for the 2–2.5 times as early as the first years. The economic effect of the introduction can bring about 1 trillion UAH.

Author Biographies

O. M. Pshinko, Dep. "Buildings and Building Materials", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryana Str., 2,Dnepropetrovsk,Ukraine, 49010

V. V. Myamlin, Dep. “Cars and car facilities", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryana Str., 2, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax: +38 (0562) 47-18-66, e-mail: minimax1992@gmail.com

S. V. Myamlin, Dep. “Cars and car facilities", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryana Str., 2, Dnepropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax: +38 (0562) 47-18-66, e-mail: minimax1992@gmail.com

References

Myamlin V.V. Sushchestvuyushchaya pribylno-finansovaya model khozyaystvovaniya – osnovnaya prichina krizisa mirovoy ekonomicheskoy sistemy i krakha finansovoy sistemy [The current management profit and financial model as the basic cause of the world economic system crisis and the collapse of the world financial system]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 25, pp. 241-247.

Myamlin V.V. Teoriya bespribylnoy alternativnoy ekonomiki kak osnova novogo ekonomicheskogo mirovozzreniya [The theory of nonprofit alternative economy as the foun-dation of the new economic world view]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho univer-sytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 26, pp. 222-230.

Myamlin V.V. K voprosu o kategorii pribyli [On the problem of the profit category]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 29, pp. 268-279.

Pshinko A.N. Myamlin V.V., Myamlin S.V. Povysheniye urovnya sistemnosti ekonomiki – osnovnoy put vykhoda iz krizisa [Enhancement of system level of economics as the basic way out of the crisis]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2011, issue 36, pp. 275-283.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Perekhod na model visokoeffektivnoy natsionalnoy ekonomiki – realnyy put resheniya ekonomicheskikh problem v gosudarstve [Transition to the model of high–efficiency national economics as the real method of solving economic problems in the country]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 41, pp. 294-303.

Pshinko A.N. Myamlin V.V., Myamlin S.V. Vliyaniye skorosti obrashcheniya denezhnoy massy na effektivnost natsionalnoy ekonomiki [The influence of money circulation on the national economy efficiency]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmens akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk Na-tional University named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 42, pp. 300-3011.

Shchetynin A. I. Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury Publ., 2005. 432 p.

Petti V. Ekonomicheskiye i statisticheskiye raboty [Economic and statistic works]. Moscow Sotsekgiz Publ., 1940. 324 p.

Tyurgo A. Izbrannyye ekonomicheskiye proizvedeniya [Selected economic works]. Moscow, Sotsekgiz Publ., 1961. 198 p.

Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [The research on nature and causes of wealth of nations]. Moscow, Eksmo Publ., 2009. 960 p.

Rikardo D. Antologiya ekonomicheskoy klassiki [Anthology of economic classics]. Moscow, Ekonos-Klyuch Publ., 1993. 475 p.

Gilbo V. Dzhon Lo, kotorogo ne khvatayet v Rossii (John Law, who is in lack in Russia). Available at: http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no= 27936 (accessed 26 February 2013)

Mill Dzh. S. Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k sotsialnoy filosofii [Foundations of political economy with some applications to social philosophy]. Moscow, Eksmo Publ., 2007. 1040 p.

Bem-Baverk Ye. Kapital i pribyl. Istoriya i kritika teoriy protsenta na kapital [Capital and profit. The history and criticism of interest on capital theories]. Moscow, Direktmedia Pablishing Publ., 2008. 640 p.

Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovaniye predprinimatelskoy pribyli, kapitala, kredita, protsenta i tsikla konyunktury) [The theory of economic development (The research of enterprise profits, capital, credit, interest, and the conjuncture cycle)]. Moscow Progress Publ., 1982. 456 p.

Kassel G. Osnovnyye idei teoreticheskoy ekonomii [The main ideas of theoretical economics]. Moscow, Direktmedia Pablishin Publ., 2008. 109 p.

Keyns D.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General Theory of Employment, Interest and Money]. Moscow, Progress Publ., 1978. 494 p.

Fisher I. Pokupatelnaya sila deneg [The purchasing power of money]. Moscow, Delo Publ., 2001. 198 p.

Marks K. Kapital (kritika politicheskoy ekonomii).T.3 : Protsess kapitalisticheskogo proizvodstva, vzyatyy v tselom (Capital (critique of political economy), Vol. 3 : The process of capitalist production, taken as a whole), Moscow, Gosudarstvennoye izdatelstvo politicheskoy literatury Publ., 1951. 932 p.

Aristotel. Politika [Politics]. Moscow, Mysl Publ., 1983. Vol. 4. 830 p.

Raysberg B.A. Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva Ye.B. Sovremennnyy ekonomicheskiy slovar [Modern Econom-ic Dictionary]. Moscow, INFRA-M Publ., 2008. 512 p.

Azriliyan A.N. Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Great Dictionary of Economics]. Moscow, Institut novoy ekonomiki Publ., 1998. 864 p.

Moroz A.M. Bankivska entsyklopediia [Banking Encyclopedia]. Kyiv, Elton Publ., 1993. 328 p.

Feder G. Manifest k slomleniyu kabaly protsentov [Manifesto to percents bondage abolition]. Moscow, Znani-ye-vlast Publ., 2000. 31 p.

Larush L. Fizicheskaya ekonomika kak platonovskaya epistemologicheskaya osnova vsekh otrasley chelovecheskogo znaniya (Physical economy as platonic epistemological foundation of all branches of human knowledge). Available at: http:// www.larouchepub.com /russian/ phys_econ/ physec_toc.html (Accessed 26 February 2013).

Kennedi M. Dengi bez protsentov i inflyatsii. Kak sozdat sredstvo obmena, sluzhashcheye kazhdomu (Money without interest and inflation. How to create a medium of exchange, each serving). Available at: http://malchish.org/lib/economics/ kennedi_bez_ procentov.html (Accessed 26 February 2013).

Gezell S. Yestestvennyy ekonomicheskiy poryadok (Natural Economic Order). Available at: http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=819&view=article (Accessed 26 February 2013).

Mochernyi S.V., Tryshak L.S. Bankivska systema Ukrainy [The banking system of Ukraine]. Lviv, Triada plius Publ., 2004. 304 p.

RosFinKom. Available at: http://rosfincom.ru/news/1849.html (Accessed 26 February 2013).

Published

2013-02-25

How to Cite

Pshinko, O. M., Myamlin, V. V., & Myamlin, S. V. (2013). To the question of scientific justification of the interests on deposits and credit. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (1(43), 82–102. https://doi.org/10.15802/stp2013/9580

Issue

Section

ECONOMICS AND МANAGEMENT