Біологія та валеологія

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику розміщені статті провідних науковців та аспірантів вузів, науково-дослідних та академічних інститутів України з питань біології, екології тварин та рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15542-4014 ПР від 13.07.2009 року.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. збірник наукових праць «Біологія та валеологія» внесено до Переліку наукових фахових видань України (з біології), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

ISSN 2312-2218 (Print), ISSN 2313-1713 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials DirectoryOpen Academic Journals Index (OAJI)OCLC WorldCatResearch BibleBASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Періодичність виходу журналу: щорічно.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Маркіна Тетяна Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Телефон: (0572) 67-69-92

E-mail: tmarkina2009@yandex.ru


Зображення домашньої сторінки журналу