Author Details

Akashev, M. G., JSC «REDIRS», Zhovtneva revolyutsiya St., 410, Kolomna, Russian Federation, 140402, tel. +7 (496) 618 82 48,Fax +7 (496) 618 82 27, е-mail vnikti@ptl-kolomna.ru, Ukraine