Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kovalenko, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovalenko, V. V., National Metallurgical Academy
Kovalenko, V. V., East Ukrainian Volodymyr Dahl National University
Kovalenko, V. V., Novosibirsk state University, Russian Federation (Russian Federation)
Kovalenko, V. V., Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk (Ukraine)
Kovalenko, V. V., Dnipropetrovsk State Agrarian University
Kovalenko, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovalev, R. V., Bryansk state technical University
Kovalev, V. V., Dep. “Planning and Construction of Roads”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovalev, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovalevich, V. V., SEP plus
Kovalevych, V. V., PLC «Transbudinzhynirynh»
Kovalov, A. I., Joint Stock Company «Southern mining and processing plant», Kryvyi Rih
Kovalov, R. V., Bryansk State Technical University, Russian Federation
Kovalov, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovaltchuk, V. V., Lviv branch of Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kovalyov, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovalоv, V. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kovryhin, M. O., Prydniprovska railway
Kovryhin, M. O., Dep. «Automation, Telemechanics and Communications», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 04, e-mail Kovry-gin_Mikhail@mail.ru,
Kovryhin, M. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kovtanets, M. V., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl
Kovtun, H., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Kovtun, H. M., Dep. «Dynamics of Multidimensional Mechanical Systems», Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Leshko-Popelia St., 15, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49005, tel. +38 (0562) 46 79 35, e-
Kovtun, O. O., The educational Establishment "Belarusian state University of transport
Kovtun, O. O., Belarus state transport University
Kovtun, O. O., Belarusian state University of transport
Kovtun, O. O., Belarusian state University of transport,Gomel,Belarus
Kovtun, P. V., educational establishment " Belarusian state University of transport, Republic of Belarus
Kovtun, P. V., Belarusian state University of transport
Kovtun, Ye. M., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Kovtun, Ye. M., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukrainе
Kovtun, Yu. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozachenko, D. M., Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 371 51 09, e–mail kozachenko@upp.diit.edu.ua, ORCID 0000-00
Kozachenko, D. M., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kozachenko, D. N., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozachenko, D. M., Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozachenko, D. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozachenko, D. M., Research Department, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 04, e-mail kozachenko@upp.diit.edu.ua, ORCID 0000 0003 2611 1350
Kozachenko, D. M., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Kozachok, V. N., «Ukrzaliznytsia»
Kozachok, V. M., Pivdenna zaliznytsia
Kozachyna, V. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozachyna, V. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozak, V. V., Ukrzaliznytsia
Kozhushkin, M. E., Dnipropetrovsk transport and economic College
Kozhushkin, M. Ye., National Metallurgical Academy, Dnipropetrovsk
Kozhushko, V. P., Kharkiv national automobile and highway University
Kozhushko, V. P., KhNAHU
Kozinsk, V. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kozuberda, A. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kramar, I. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kramar, I. E., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kramarenko, H. O., Alfred Nobel University Dnipropetrovsk
Kramarenko, H. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasheninin, O. S., Dep. "Operation and Repair of Rolling Stock", Ukrainian State Academy of Railway Transport, Feuerbach Square, 7, Kharkov, Ukraine, 61050, tel. + 38 (057) 730 19 99, e-mail info@kart.edu.ua
Krasheninin, O. S., Ukrainian State Academy of Railway Transport
Krasheninin, O. S., Ukrainian State University of Railway Transport
Krasiukov, M. F., ОАО ВНИКТИ
Krasniu, A. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasniuk, A. V., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Krasniuk, A. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasniuk, O. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Krasniuk, O. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Krasniuk, O. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Krasniuk, А. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasnov, O. G., JSC «REDIRS», Zhovtneva revolyutsiya St., 410, Kolomna, Russian Federation, 140402, tel. +7 (496) 618 82 48,Fax +7 (496) 618 82 27, е-mail vnikti@ptl-kolomna.ru
Krasnov, R. V., Dnipropetrovsk Lokomotive Depo TCh-8
Krasnov, R. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasnov, S. M., KhNAHU, Kharkov
Krasnov, S. N., KhNAHU
Krasnova, E. S., KhNAHU
Krasnova, K. S., KhNAHU, Kharkov
Krasnyuk, A. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasnyuk, O. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krasovskyi, P. Yu., National mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk
Krasovskyi, P. Yu., National Mining University of Ukraine
Kravchenko, Kh. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kravchenko, M. S., Pryasovsk State Technical University
Kravchenko, Ye. O., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl
Kravchuk, S. S., Academy of customs service of Ukrain, Dnipropetrovsk
Kravchuk, V. V., Far Eastern state transport University
Kravchunovsjka, T. S., Prydniprovsk national Academy of Building and Architecture, Dnipropetrovsk
Kravchunovska, T. S., Prydniprovsk national Academy of Building and Architecture, Dniproprtrovsk
Kravets, E. V., Dnipropetrovsk national university Oles Honchar
Kravets, S. V., National University of Water and Environmental Engineering
Kravets, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kravets, T. V., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kravets, V. V., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kravets, V. V., Ukrainian national Chemical and Technological University
Kravets, V. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Kravets, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Kravets, V. V., Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipropetrovsk
Kravtsyv, L. B., Ukrainian state Academy of railway transport
Krec, S., Zagreb (Republic of Croatia)
Kriuk, A. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Kriuk, A. H., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Kriuk, O. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krivchikov, A. E., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Krivchykov, A. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

1601 - 1700 of 4026 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>