Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Malhin, M. H., Institute of Electric named by E. O. Paton Kiev
Malhin, M. H., Institute of electro-welding. Kiev, national academy of sciences in Ukraine named by E. O. Paton
Malinov, V. L., Pryazovskyi State Technical University
Malishevskaya, A. S., Ukrainian State University of Railway Transport
Maliy, V. V., Dep. «Dynamics of Multidimensional Mechanical Systems», Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Leshko-Popelia St., 15, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49005, tel. +38 (0562) 46 79 35, e-
Malkov, M. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Malkov, M. I., Military part T0100
Malkov, M. I., Administration of the State special transport service
Malovichko, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Malych, N. H., National Metallurgical Academy, Dnipropetrovsk
Malyi, A. D., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Malyi, V. V., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukrain, Dnipropetrovsk
Malyi, V. V., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Malyi, V. V., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukrainе
Malyj, V. V., INSTITUTE OF TECHNICAL MECHANICS
Malysheva, I. Yu., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Malysheva, I. Yu., Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)
Malyshko, I. V., Ukrzaliznytsia
Malyshko, L. I., Ukrzaliznytsia
Mamaev, L. M., Dniprovsk State Technical University
Mamchuk, I. V., Shostka Institute of Sumy state University
Mamchur, S. I., Dep. «Production Technologies», Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Gagarin Av., 72, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49050, +38 (063) 385 23 48
Mamonova, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mamytko, A. A., Irkutskzheldorproekt, Russian Federation
Manafov, E. K., Azerbaijan technical University
Manashki, L. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Manashkin, L. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Manashkin, L. A., Faculty “Mechanical Engineering”, New Jersey University of Technology
Manashkin, L. A., United States of America (United Arab Emirates)
Manashkin, L. A., NewJerseyInstituteofTechnology, USA (United States)
Manashkin, L. O., Mechanical Engineering Department
Manashkin, L. A., Mechanical Engineering Department, NJIT, USA
Manashkyn, L. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mankevych, M. B., GSKBV PJSC "Azovmash"
Mankevych, N. B., LTD «GSKBV named after V. M. Bubnov», Mashinostroiteley Sq, 1, Mariupol, Ukraine, 87535, tel. +38 (0629) 51 86 43, е-mail bubnov@azovmash.com
Mankevych, N. B., LTD «Main Specialized Design Bureau of Car Building named after V. M. Bubnov (MSDBCB)»
Manuilenko, V. H., Ukrainian NationalAcademy of Railway Transport
Marchenko, H. P., Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine
Marchenko, N. V., Scientific and Technical Library, PJSC «AzovElektroStal», Mashynobudivnykiv Sq., 1, Mariupol, Ukraine, 87524, tel. +38 (0629) 51 84 42, е-mail nata-marchenko@mail.ua, ORCID 0000-0002-9217-4176
Marchenko, N. V., OJSC «Azovobschemash»
Marchuk, S. M., State Road Scientific and Research Institute named after M.P.Shulhin, Kiev
Marcul, R. V., Dep. «Railway Track and Track Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 31, е–mail guaranga_mr@mail.ru, ORCID 0000-0002-
Marcul, R. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenich, O. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenych, A. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenych, O. O., Dep. «Electrical Еngineering and Еlectromechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 47,e-mail marenich.alexandra@gmail.com,
Marenych, O. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenych, O. L., Dep. «Electrical Еngineering and Еlectromechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 47, ORCID 0000-0003-3602-5851
Marenych, O. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenych, O. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marenych, O. L., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Marikutsa, S. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marinichenko, O. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marintseva, K. V., Dep. «Air Transportation Management», National Aviation University, Kosmonavt Komarov Av., 1, Kyiv, Ukraine, 03058, tel.+38 (044) 406 70 94, e-mail kristin22@ua.fm
Markevych, A. H., Kredmash state Polytechnic University.named after Mikhail Ostrogradsky
Markine, V. L., Delft University of Technology
Markov, Y. S., Dep. “Planning and Construction of Roads”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Markova, I. V., nipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Markova, I., Dep.“Technologies of production”, Dnipropetrovsk National University named after Oles Gonchar
Markova, O. M., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukrainе
Markova, O. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Markova, O. M., Dep. «Dynamics of Multidimensional Mechanical Systems», Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Leshko-Popelia St., 15, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49005, tel. +38 (056) 375 68 03, e-
Markova, O., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Markova, O. M., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Marochka, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Martseniuk, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Martseniuk, L. V., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (093) 934 18 03, e-mail rwinform1@rambler.ru, ORCID 0000-0003-4121-8826
Martsenyik, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Martsenyuk, L. V., Dep. "Accounting, Audit, Intellectual Property", Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Martsenyuk, L. V., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (093) 934 18 03, e-mail rwinform1@rambler.ru, ORCID 0000-0003-4121-8826
Martsenyuk, L. V., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (093) 934 18 03, e-mail rwinform1@rambler.ru
Martsenyuk, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Martsenyuk, L. V., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (093) 934 18 03, e-mail rwinform1@rambler.ru
Martsenyuk, L. V., Department of accounting, audit, intellectual property. The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Martynenko, N. V., NAAU
Martynenko, S. V., State Enterprise Fixed assets«Dortranstelekom»
Martyshevskyi, M. I., Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, e-mail sosnovka49@gmail.com, ORCID 0000-0003-4330-4322
Marukha, V. I., DIPTS "Techno-resource" NAS of Ukraine
Marushyak, O. V., Dep. «Military Training of State Special Transport Service», Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Marutyak, O. R., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashchenko, I. A., 3Dep. “Statistical Dynamics of Mechanical Systems”, Institute of Technical Mechanics NASU&SSAU
Mashchenko, I. O., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Mashchienko, I. A., Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Mashihina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashtkhina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashyhina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashykhina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashykhina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashykhina, P. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mashytun, O. V., Odessa state Academy of construction and architecture
Masleieva, L. H., Dep. «Theoretical Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 776 72 44, fax +38 (056) 776 72 44, e-mail onildpps@gmail.com, ORCID
Masliev, V. G., National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Maslyaev, A. F., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Maslyaev, O. F., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Matenchuk, M. O., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Matko, A. N., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Matsuk, A. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Matusevich, O. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Matusevich, O. O., Dep. «Power Supply of Railways», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. + 38 (056) 793 19 17, e-mail al_m0452@meta.ua
Matusevych, O. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

2101 - 2200 of 4170 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>