Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Muzyka, H. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Muzykin, M. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Muzykin, M. I., Dep. «Life Activity Safety», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryana, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (095) 251 53 14, e-mail grafmim@rambler.ru, ORCID 0000-0003-2938-7061
Muzykin, M. I., SE «Prydniprovsk Railway», K. Marks Av., 108, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49600, tel. +38 (095) 251 53 14, e-mail grafmim@rambler.ru, ORCID 0000-0003-2938-7061
Muzykina, H. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Muzykina, S. I., Dep. «Life Activity Safety», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryana, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (066) 082 88 27, e-mail fufei@rambler.ru, ORCID 0000-0002-5832-6949
Muzykina, S. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Muzykina, S. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Muzykyna, S. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lasaryan
Myamlin, S. V., Vice-Rector for Research, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail sergeymyamlin@gmail.com
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Myamlin, S. V., 1Dep. «Car and Car Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 776 84 98, e−mail sergeymyamlin@gmail.com, ORCID 0000-0002-738
Myamlin, S. V., Vice-Rector, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail sergeymyamlin@gmail.com
Myamlin, S. V., Vice-Rector for Research, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax. +38 (056) 793 19 03, e-mail sergeymyamlin@gmail.com
Myamlin, S. V., Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dep. «Cars and Car Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail sergeymyamlin@gmail.com, ORCID 0000-0002-7383
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dep. “Wagons and Wagon Facilities”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dep. «Car and Car Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 776 84 98, e–mail sergeymyamlin@gmail.com, ORCID 0000-0002-7383
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dep. “Cars and car facilities", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lasaryan
Myamlin, S. V., Vice-rector, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S., The Dniepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., 1Vice-Rector, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail sergeymyamlin@gmail.com (Ukraine)
Myamlin, S. V., Dep. “Cars and Rolling Stock”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, V. V., Dep. «Car and Car Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 371 51 10, e-mail minimax1992@gmail.com, ORCID 0000-0002-8008-9
Myamlin, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlin, V. V., Dep. “Cars and car facilities", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myamlyn, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myhailova, T. F., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myhalichenko, P. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mykhailenko, M. V., State Enterprise «Ukrainian Scientific-Research and Design Technological Institute of Elastomeric Materials and Products»
Mykhailichenko, N. M., Donbass state engineering Academy
Mykhailova, T. F., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mykhailova, T. F., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Mykhalchenko, O. O., Belarusian state University of transport, Homel, Republic of Belarus
Mykhalichenko, P. Ye., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Mykhalichenko, P. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Mykhaylenko, Yu. V., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Mykhaylova, T. F., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mynenko, V. D., Design technological Bureau for automation of control systems on the railway transport of Ukraine
Myrhorodska, A. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myroniuk, O. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Myronova, T. M., Dep. «Material Science named after Yu. M. Taran», National Metallurgical Academy of Ukraine, Gagarin Av., 4, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49600, tel. +38 (067) 71 38 365, e-mail t.myronova@mail.ru
Myroshkin, V. O., State Enterprise Dnipropetrovsk body of certification of railway transport
Myroshnyk, N. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Mytiaiev, O. O., Zaporizhzhya national technical University
Mytsko, R. S., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Mytsko, R. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Młyńczak, Jakub, Instytut Transportu, Politechnika Śląska, Poland

N

Nabochenko, O. S., Lviv branch of Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Nadegdin, Y. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nadejdin, Y. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nadezhdin, Y. L., Department «Technology of Matherials» of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryana Str., 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine
Nadezhdin, Yu. L., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan
Nadezhdin, Yu. L., Dep. «Technology of Materials», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail 7435892@gmail.com, ORCID 0000-0003-1805-4616
Nadezhdin, Yu. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nagornaya, E. K., Department of Hydraulics, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Nagornaya, H. K., PSACEA
Nahornyi, Ye. V., Kharkov, KhNADU
Naish, M. M.
Nakonechnyi, V. I., Ukrzaliznytsia
Nalivaychenko, K. V., Crimean Economic Institute
Nalyvajko, O. I., Poltava, national technical university named after Yu. Kondratyuk
Napara, Y. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Napara, Yu. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nasonova, S. S., Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipropetrovsk
Nasonova, S. S., Ukrainian State Chemical - Technological University
Nastechek, M. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nastechik, M. P., Dep. «Railway Track and Track Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 31, е–mail nastechik_mp@mail.ru, ORCID 0000-0002
Nastechik, M. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nastechik, N. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nasyrov, Sh. N., Azerbaijan Technical University, Baku
Naumenko, M. Ye., Institute of technical mechanics, National Academy of Scienceand National Space Academy of Ukrain
Naumenko, N. Ye., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Naumenko, N. E., Department of Dynamics of multidimensional mechanical systems, Institute of Technical Mechanics of NASU and SSA Ukraine
Naumenko, N. Ye., Institute of Technical Mechanics of NAS Ukraine and SSA Ukraine
Naumenko, N. YU., Dep. «Dynamics of Multidimensional Mechanical Systems», Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Leshko-Popelia St., 15, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49005, tel. +38 (056) 375 68 01, e-
Naumenko, N. Je., Institute of technical mechanics of the Institute of transport systems and technologies State space agence of Ukraine, Dnipropetrovsk
Naumenko, P. P., Ukrzaliznytsia
Naumenko, V. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Naumov, V. S., Kharkiv national automobile and road University
Naumov, V. V., Moscow state University of railway engineering, Russia
Nazarov, O. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nechay, A. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nechay, I. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nechay, V. Y., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Nedopekin, F. V., Dep. «Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology», Donetsk National University, Universitetskaya St., 24, Donetsk, Ukraine, 83000, e-mail f.nedopekin@donnu.edu.ua, ORCID 0000-0003-0717-3994
Neduzha, L., The Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Neduzha, L. O., Dep. «Structural Mechаnics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail nlorhen@i.ua
Neduzha, L. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Neduzha, L. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Neduzha, L. O., Dep. «Structural Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail nlorhen@i.ua
Neduzha, L. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Neduzha, L. O., Dep. «Striuctural Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 793 19 03, e-mail nlorhen@i.ua, ORCID 0000-0002-7038-3006
Negrey, V. Y., Belarusian State University of Transport

2301 - 2400 of 4090 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>