Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Samborskyi, A. V., Physico-mechanical Institute. named by G.V. Karpenko NAS Ukraine
Samosvat, V. O., Lanzhou Jiaotong University
Samoylov, V. V., Donetsk Institute of Railway Transport
Samsonkin, V. M., State Research Center of Railway Transport of Ukraine
Samsonkin, V. M., State Scientific Research Center Ukrzaliznytsia
Sanin, A., Dep. “Technologies of production”, Dnepropetrovsk National University named after Oles Gonchar
Sanko, Ya. V., Kharkiv national Academy of municipal economy
Sannytsky, N. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Satova, R. K., Kazakh Academy of transport and communications named. Tynyshpaeva
Savchenko, K. B., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Savchenko, L. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchenko, L. M., Academy Of Information Technology
Savchenko, R. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchenko, V. O., Dep. «Metal Technology», Zaporizhzhia National Technical University, Zhukovskyi St., 64, Zaporizhzhia, Ukraine, 69063, tel. +38 (061) 769 82 71, e-mail savchen2007@yandex.ru, ORCID 0000-0002-4305-0097
Savchinskiy, B. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchuk, A. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchuk, L. M., National Metallurgical Academy, Dnipropetrovsk
Savchuk, L. M., National Metallurgical Academy
Savchuk, O. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchuk, O. M., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Savchuk, O. M., DnipropetrovskNationalUniversityofRailwayTransportnamedafterAcademicianV. Lazaryan
Savchuk, R. V., National Metallurgical Academy
Savchuk, R. V., Dnipropetrovsk, the national metallurgical academy of Ukraine
Savchuk, R. V., National Metallurgical Academy, Dnipropetrovsk
Savchuk, V. U., Ukrainian State University of Railway Transport
Savchynskyi, B. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savchynskyi, B. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Savelyeva, I. V., Odessa National Maritime University
Savenko, O. S., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Savenko, O. S., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Savenkova, O. O., Dnipropetrovsk national university Oles Honchar
Saverskyi, O. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savin, L. S., Prydniprovsk national Academy of Civil Engeneering and Architecture
Savin, L. S., Prydniprovsk national Academy of Building and Architecture, Dnipropetrovsk
Savin, L. S., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Savin, L. S., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture (Ukraine)
Savin, L. S., PSACEA, Dnipropetrovsk
Savin, Ye. Yu., Prydniprovsk national Academy of Civil Engeneering and Architecture
Savin, Ye. Yu., PSACEA, Dnipropetrovsk
Savin, Yu. L., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Savin, Yu. I., Yuzhnoye Design Bureau
Savin, Yu. L., Prydniprovsk national Academy of Civil Engeneering and Architecture
Savin, Yu. L., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Savin, Yu. L., Prydniprovsk national Academy of Building and Architecture, Dnipropetrovsk (Ukraine)
Savin, Yu. L., PSACEA, Dnipropetrovsk
Savina, O. P., Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savina, O. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savinkov, H. K., Scientific innovation firm "Krypton", Kiev
Savitskiy, N. V., PSACEA
Savluk, V. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savoskyn, O. M., MIIT
Savyn, Yu. L., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Savytskyi, M. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Savytskyi, M. V., Prydniprovsk national Academy of Building and Architecture
Savytskyi, M. V., PSACEA, Dnipropetrovsk
Savytskyi, M. V., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Savytskyi, M. V., PSACEA
Savytskyi, N. V., PSACEA, Dnipropetrovsk
Savytskyi, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Scheffel, H., Railway Dynamic Systems CC
Schwerdtfeger, M., CORYS T.E.S.S., Grenoble, France
Scurihin, V. I., National University of Urban Economy in Kharkiv
Sedin, V. L., PSACEA, Dnipropetrovsk
Selikhova, T. O., Closed Joint Stock Company «Dynamo-Syleir»
Selikhova, T. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Selykhova, T. O., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Semeiko, Ya. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Semenchuk, E. L., Odessa national Maritime University
Semenchuk, V. P., Moscow state University of railway engineering
Semenenko, O. I., Ukrainian National Academy of Railway Transport
Semenets, G. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Semenets, S. N., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Semenets, S. S., Ukrainian national Chemical and Technological University
Semenov, S. A., East-Ukrainian National University named after Vladimir Dahl
Semenov, S. B., Society with limited liability «Khartep», Kharkiv
Semenov, Yu. H., RSTU, Rostov-na-Donu
Semenov, Yu. H., Rostov state transport University
Sementsev, H. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Sementseva, O. V., Ukrainian state Academy of railway transport
Sementseva, O. V., Ukrainian NationalAcademy of Railway Transport, Kharkiv
Sementsova, O. V., Ukrainian state Academy of transport
Sementsova, O. V., Ukrainian National Academy of Railway Transport, Kharkiv
Semerak, V. M., Lviv National Agrarian University
Semko, O. V., Poltava, National technical University named by Y. Kondratyuk
Semko, O. V., Poltava, National technical university named by Kondratyuk
Senchenko, T. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sendetskyi, M. M., Central research Institute of armaments and military equipment of the Armed forces of Ukraine
Senko, V. I., Belarusian state University of transport
Senko, V. I., Belarusian state University of transport, Republic of Belarus
Serdiuk, T. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Serdiuk, T. N., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Serdobintsev, Ye. V., MIIT
Serdyuk, M. E., DNU named after O. Gonchar, Dnipropetrovsk
Sergienko, V. M., SPI «Tekhnopolys «Ekoyndustryia»
Serheiev, D. O., Riga technical University
Serheiev, O. D., Riga technical University
Serhienko, M. M., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Sernov, V. A., Belarus national technical university, Minsk
Severyn, O. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Shaidetska, L. V., National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute»

3101 - 3200 of 4185 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>