Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Skosar, V. Yu., Institute of Transport Systems and Technologies NASU "Transmag"
Skosar, V. Yu., Department of Electrical complexes of transport vehicles, Institute of Transport Systems and Technologies NAS of Ukraine «Transmag», Pisarzhevskogo Str, 5, Dnipropetrovsk (Ukraine), 49005
Skosar, V. Yu., Institute of Transport Systems and Technologies NASU "Transmag", Dnipropetrovsk (Ukraine)
Skosar, V. Yu., The Institute of transport systems and technologies «Transmag»
Skosar, Yu. I., Closed Joint Stock Company «Vesta-Dnipro»
Skosar, Yu. I., Closed joint stock company«WESTA-Dniper»
Skovron, I. Ya., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Skrypchenko, M. M., Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Under the President of Ukraine
Skuibida, O. L., Zaporizhzhya national technical University
Skuibida, O. L., ZSTU, Zaporizhzhia
Skuibida, O. L., Zaporizhzhia National Technical University
Skujbida, O. L., Zaporizhzhya national technical University, Zaporozhye
Skydanenko, N. V., Natiponal Academy of Ukraine
Skydonenko, N. V., National aviation University, Kyiv
Sladkovskyi, O. V., Silesian Technical University
Slavinska, O. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Slavinska, O. S., National Transport University of Ukraine
Sliusar, O. V., Сибирский государственный университет путей сообщения
Smachylo, Y. V., Ukrainian State University of Railway Transport
Smialkovskyi, V. Ye., Kyivdniprotrans
Smirnov, B. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Smirnov, M. V., Joint Stock Company "Scientific innovation center"Cars"
Smoczkiewicz-Wojciechowska, A., Poznan University of Life Sciences
Smoliaska, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Smyrnova, O. Yu., Tyumen state oil and gas University
Snachev, M. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Snachiov, M. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Snachov, M. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Snachov, M. P., DnipropetrovskNationalUniversityofRailwayTransportnamedafterAcademicianV. Lazaryan
Snachov, N. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Snitko, L. Yu., State Enterprise «Science and Research Institute of Car Building of Ukraine»
Snitko, M. P., Ministry of infrastructure of Ukraine
Snitko, M. P., State administration of railway transport of Ukraine
Snitko, N. P., Kiev, Ministry of infrastructure of Ukraine
Sobchenko, V. M., European University
Soberzhanskiy, A. N., St.Petersburg State Railway University, St. Petersburg, Russian Federation
Sobolevska, M. B., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Sobolevska, M. B., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Sobolevska, Y. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sobolevska, Yu. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Lviv branch)
Sokirko, V. A., LTD «DS»
Sokirko, V. A., OJC DS CO
Sokol, I. V., Admiral Ushakov Maritime Institute of Postgraduate Education
Sokol, K. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sokolov, A. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sokolov, O. O., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Sokolov, S. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sokolov, S. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine
Sokolov, Yu. M., Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research and Design-Technological Institute of the rolling stock of the Ministry of Railways of the Russian Federation"
Sokolova, N. S., JSC "KVSZ" Kremenchug
Sokolova, T. H., KSPU named after M. Ostrohradskii, Kremenchug
Sokolova, V. V., NAU, Kiev
Sokolova, V. V., Kiev, the national academy of Ukraine
Sokolovska, M. S., State administration of railway transport of Ukraine
Sokolovskiy, V. I., Donetsk national technical university
Sokolovskyi, I. I., Institute of systems and technologies of National Academy of Science of Ukraine"Transmag", Dnipropetrovsk
Sokolskaia, R. B., Dnepropetrovsk, National metallurgical Academy, Ukraine
Sokyrko, V. A., DS Ltd, Scientific-industrial company, B. Morskay St., 63, Mykolaiv, Ukraine, 54001, tel. +38 (0512) 35 44 83, e-mail ds@mksat.net, ORCID 0000-0001-7051-6254
Sokyrko, V. A., JSC DS Co., Bolshaya Morskaya Str., 63, 34001, Nikolayev, Ukraine
Sokyrynska, I. H., National Metallurgical Academy
Soldatov, K. Y., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Soldatov, K. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Soldatov, K. I., Dep. «Bridges», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (096) 527 26 01, e-mail KVP@DSST.gov.ua
Soldatov, K. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Soldatov, V. O., “Kryukov Railway Car Building Works”
Solodei, I. I., KNUBA, Kiev
Solomka, V. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Solonenko, V. H., Kazakh academy of transport and communications named by M. Tynyshpaev, Almaty, Kazakhstan
Solopenko, R. I., Kyiv National Aviation University
Solopenko, T. R., Kyiv National Aviation University
Solovei, N. V., National Aviation University
Soloviov, L. Yu., Siberian state University of railway engineering
Soloviova, Yu. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Soltysiuk, O. V., TM Soft company
Soltysiuk, O. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Soltysiuk, O. V., Scientific innovation firm "TMSoft"
Sonina, YU. A., Dep. «Accounting and Audit», National Metallurgical Academy of Ukraine, Gagarin Av., 4, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49600, tel. +38 (0562) 47 44 51, e-mail kaf.ua@metal.nmetau.edu.ua, ORCID 0000-0002-0146-5905
Sorochkin, E. M., Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research and Design-Technological Institute of the rolling stock of the Ministry of Railways of the Russian Federation"
Soroka, K. O., Dep. «Electric Transport», National University of Municipal Economy named after O. M. Beketov, Revoliutsiia St., 12, Kharkiv, Ukraine, 61002, tel. + 38 (097) 499 24 95, e-mail sorokahome@rambler.ru, ORCID 0000-0001-9091-6861
Soroka, K. O., Kharkiv National University of Municipal Economy named after А. N. Beketov
Soroka, M. L., The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan
Soroka, M. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Sorokoletova, L. O., Belarusian state University of transport
Sosnov, I. I., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl, Luhansk
Sosnovskyi, L. O., educational establishment "Belarusian state University of transport, Republic of Belarus
Sova, S. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Spaska, O. A., National aviation university, Kyiv
Spiridonov, E. S., MIIT
Spiridonova, I. M., Dnipropetrovsk national university named after O. Honchar, Dnipropetrovsk
Spirov, O. V., Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov
Stanishevskyi, R. R., Azov national technical university, Mariupol
Stankevich, O. M., Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lvov
Starchenko, V. M., East Ukrainian National University
Starchenko, V. M., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl
Starosolskaya, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Starozhuk, M. O., PSACEA
Stashuk, P. M., Gosdorof research institute named by M. P. Shulgina, Kiev
Stashuk, P. M., State Road Scientific and Research Institute named after M.P.Shulhin, Kiev
Stasiuk, O. M., Council for the study of food forces of Ukraine, National Academy of Science of Ukraine
Stepanenko, O. O., Administration of the State special transport service

3301 - 3400 of 4090 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>