Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tsarenkova, I. M., Belarusian State University of Transport
Tsechoieva, Z. Kh., Oktyabrskaya railway. Saint-Petersburg, Russian Federation
Tseitlin, S. Yu., Prydniprovsk department of Planning and design office for automation of control systems on the railway transport of Ukraine, Ukrzaliznytsia
Tseitlin, S. Yu., Information and Statistical Center of Pridnieprovskaya Railway (Ukraine)
Tselkovikova, L. P., Belarusian State University of Transport
Tsepak, S. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tsepak, S. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Tsibelenko, P. P., National Univercity Lviv Polytechnic
Tsiyupa, A., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna Holding, 11
Tsurkan, I. M., National mining University
Tsvetkov, D. M., Siberian state University of railway engineering
Tsybenko, O. S., National technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Tsybenko, O. V., Ukrainian state Academy of railway transport
Tsybulskyi, V. M., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Tsyganenko, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tsygankova, S. G., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Tsyganskaya, L. V., St.Petersburg State Railway University, St. Petersburg, Russian Federation
Tsyhanenko, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tsyplia, H. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tuley, Yu. L., Ukrzaliznytsia
Tumilovich, V. M., Belarusian state University of transport, Homel, Republic of Belarus
Turpak, S. M., Zaporozhye National Technical University
Tymofieieva, L. O., Ukrainian National Academy of Railway Transport
Tymoshkin, O. I., Rostov state University
Tymoshkin, O. I., Rostov Academy of service of South Russian state University of Economics and service, Russian Federation (Ukraine)
Tymoshkin, O. I., Rostov state College of communications and Informatics, Russian Federation (Russian Federation)
Tysenkov, V. V., The E. O. Paton electric welding institute of the national academy of sciences of Ukraine, Kiev
Tyshchenko, S. S., Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University
Tytarenko, I. V., Dep. «Heating Engineering», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 87, e-mail titarenko.igor@gmail.com, ORCID 0000-0002-5692-0135
Tytarenko, I. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tyuryutykov, O. I., Institute of general energy of the National Academy of Science of Ukraine
Tyutkin, O. L., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Tyutkin, O. L., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Tаtаrinоvа, V. А., Dnipropertovsk National University named after Academician V. Lazaryan

U

Udovychenko, A. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ugryumov, M. L., Kharkiv National Aerospace University named after M. Zhukovsky «Kharkiv Aviation Institute»
Ulchenko, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ulyanov, Y. V., Prydniprovsk Research and Education Center for Innovative Technologies in Construction, Prydniprovsk State Academy of Construction and Architecture
Umanov, M. I., Dep. «Track and Track Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railways Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, e-mail m.umanov@mail.ru
Umanov, M. I., Dep. “Wagon and Wagon Facilities”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Umanov, M. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Umanov, M. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursuliak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursuliak, L. V., Dep. «Structural Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 776 72 44, fax +38 (056) 776 72 44, e-mail lyud-mila.urs@yandex.ua, OR
Ursuliak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursulyak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Usachenko, B. M., SPI «Tekhnopolys «Ekoyndustryia»
Ushakov, V. F., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Ushkalov, V. F., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Ushkalov, V. F., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Ushkalov, V. F., Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ushkalov, V. F., Dep. “Statistical Dynamics of Mechanical Systems”, Institute of Technical Mechanics NASU&SSAU
Uspalenko, V. I., Kharkov National Technical University of Construction and Architecture
Ustenko, A. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustenko, S. A., Nikolaev National University named after V. A. Sukhomlinsky
Ustenko, S. A., Dep. «Mathematics and Mechanics», Nikolayev National University named after V. A. Sukhomlynskyi, Nikolskaya St., 24, Ni-kolayev, Ukraine, 54030, tel. +38 (063) 479 90 61, e-mail ustenko.s.a@gmail.com
Ustenko, S. A., V. A. Suhomlinskiy Nikolayev National University
Ustimenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustymenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustymenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Uvarov, P. Ye., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl, Lugansk

V

Vabishchevych, M. O., KNUBA, Kiev
Vahonova, A. H., National mining University, Dnipropetrovsk
Vaichiunas, H., Vilnius Gediminas Technical University
Vaičiūnas, G., Vilnius Gediminas technical university
Vaiciunas, G., Vilnius Gediminas Technical University
Vaiciunas, G., Fac. «Railway Transport», Vіlnius Gediminas Technical University, Basanavіchyus St., 28, Vіlnius, Lithuania, LT-03224, tel. +37 (052) 74 48 05, e-mail lionginas.liudvinavicius@vgtu.lt
Vakarchuk, V. O., The road service of Ukraine in Odessa region
Vakulenko, A. S., Corporation «Promtelekom», Ukraine
Vakulenko, I. O., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000-0002-7353-1916
Vakulenko, I. A., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., DnipropetrovskNationalUniversityofRailwayTransportnamedafterAcademician V. Lazaryan (Ukraine)
Vakulenko, I. A., Dep. “Materials Technology”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail dnyzt_texmat@ukr.net
Vakulenko, I. A., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000-0002-7353-1916
Vakulenko, I. O., Dep. "Materials technology", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Vakulenko, I. A., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail dnyzt_texmat@ukr.net
Vakulenko, I. A., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, I. O., Dep. «Materials Technology», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e- mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000-0002-7353-1916
Vakulenko, I. A., Dep. «Technology of Materials», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 56, e-mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000-0002-7353-1916
Vakulenko, L. I., Car depot Nyzhnodniprovsk-Node
Vakulenko, L. I., Prydneprovskaya Railway
Vakulenko, L. I., Management of the Pridneprovsk Railway, K. Marks Av., 108, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49600, tel. + 38 (056) 793 00 59, e- mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000–0003–2616–740X
Vakulenko, L. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Vakulenko, L. I., Pridneprovsk Railway, Karl Marx Av., 108, 49600, Dnipropetrovsk, Ukraine
Vakulenko, L. I., Car depot "Nizhnedneprovsk-Node"
Vakulenko, L. I., Prydniprovsk Railways, Dnipropetrovsk
Vakulenko, L. I., Prydniprovsk Railway Management
Vakulenko, Ye. Ye., Kharkiv national Academy of municipal economy
Valeniuk, N. V., National Metallurgical Academy of Ukraine
Varchenko, R. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Varchenko, V. K., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Varchenko, Ye. V., Scientific-production complex "Electrovozostroenie" scientific production Association repair
Varfolomeiev, V. U., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Varshavets, O. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

3601 - 3700 of 4090 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>