Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Biliaiev, M. M., Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan
Biliaiev, M. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Biliaiev, N. N., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Biloborodova, I. M., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl, Luhansk
Bilokon, O. I., PSACEA
Bilokopytov, Yu. V., NAS, Kiev
Biloshitska, N. I., East Ukrainian National University named after V. Dahl, Lugansk
Biloshitska, N. I., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl, Luhansk
Biloshytskyi, E. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bilskyi, M. R., “Lviv Polytechnic”
Biluhin, D. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bilukhin, D. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bilyaev, M. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryn
Bilych, I. V., DTEK Pavlogradugol
Bilyi, D. H., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bilyi, V. A., Minsk, Belarusian national technical university, Belarus
Bjeghun, A. I., Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk
Blazhko, L. S., Petersburg State Transport University
Blohin, E. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blohin, Ye. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blohin, Ye. P., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Blokhin, E. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blokhin, E. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Blokhin, S. E., NMU, Dnipropetrovsk
Blokhin, S. Ye., National mining University
Blokhin, Ye. P., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Blokhin, Ye. P., Dnipropetrovsk national University of railway transport named. After academician V. Lazaryan
Blokhin, Ye. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blokhin, Ye. P., Branch Research Laboratory of the Dynamics and Strength of Railway Rolling Stock, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blokhina, A. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Blokhina, H. S., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobil, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobil, V. V., Dnipropetrovsk state agrarian University
Bobrovskiy, V. I., Departament of Stations and Junctions, The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan
Bobrovskiy, V. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobrovskkyi, V. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobrovskyi, V. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobrovskyi, V. І., Dnipropetrovsk National University named after Academican V. Lazaryan
Bobrovskyi, V. I., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Bobul, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobyl, V. V., Open Joint Stock CompanyConstruction Bureau«Prychornomoria»
Bobyl, V. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
Bobylkova, E. O., Bryansk state technical University, Russia
Bobyr, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobyr, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bobyr, D. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Bocharova, N. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bocharova, N. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bodnar, B. E., Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan
Bodnar, B. Ye., Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 34, e-mail bodnar@nz.diit.edu.ua
Bodnar, B. Ye., Department of “Lokomotives”, The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan
Bodnar, B. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bodnar, B. E., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bodnar, B. Ye., Dep. “Locomotives”, Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan
Bodnar, B. Ye., Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (066) 625 18 59, e-mail dmitriykis@i.ua
Bodnar, L. P., DERZHDORNDI im.M.P.Shul'hina, Kiev
Bodnar, YE. B., Dep. «Locomotives», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 67 62, e-mail melnar78@gmail.com
Bodnar, Е. B., Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan
Bodnia, M. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Bogachev, V. I., Department of «Wagons», Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
Bogacz, R., Polish Academy of Sciences
Boghomaz, Je. H., Institute of technical mechanics of the Institute of transport systems and technologies State space agence of Ukraine, Dnipropetrovsk
Bogutenko, O. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bohomaz, H. I., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Bohomaz, H. I., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Bohomaz, O. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bohomaz, V. M., Dep. «Applied Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 18, e-mail wbogomas@i.ua, ORCID 0000-0001-5913-2671
Bohomaz, V. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bohomaz, V. M., Dep. «Military Preparation», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 793 19 09, e-mail wbogomas@i.ua, ORCID 0000-0001-5913-2671
Bohomaz, Ye. H., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Bohomazova, Ye. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bohushko, O. M., Institute of Economics and management of the National aviation University
Bohushko, O. M., Institute of Economics and management of the National aviation University, Kyiv
Boichenko, A. M., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Boichenko, S. V., NAS, Kiev
Boichenko, S. V., NAU, Kiev
Boiko, P. P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Boiko, V. D., Kiev University of Economics and Technology of Transport
Bokarev, S. O., Siberian state University of railway engineering
Bokarev, S. O., Siberian state University of railway engineering
Boldyrev, O. P., Bryansk state technical University
Boldyriev, O. P., Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov
Bolotov, О. О., Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bolotova, D. M., Dnipropetrovsk Professional Railway Lyceum
Bolotova, D. M., Dnipropetrovsk Professional Railway Lyceum, Universalnyi Lane, 7а, Ukraine, 49056, tel. +38 (056) 376 43 83, e-mail dnuzt_texmat@ukr.net, ORCID 0000-0002-7353-1949
Bolshakov, V. I., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Bolshakov, V. I., Prydniprovsk national Academy of Civil Engeneering and Architecture
Bolshakov, V. I., State Higher Educational Establishment «Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Bolshakov, V. I., PSACEA, Dnipropetrovsk
Bolshakov, V. I., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Bolshakov, Y. L., GLORIYA LLC
Bolshakov, Yu. L., Society with limited liability «Gloria»
Bolshakov, Yu. L., GLORIYA LLC (Ukraine)
Bolsunova, M. O., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Bolvanovska, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bolzhelarskyi, Ya. V., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Bolzhelarskyi, Ya. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bondar, B. Ye., Dnipropetrovsk national University of railway transport named after academician V.Lazaryan
Bondar, B. Ye., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Bondar, E. A., Donetsk Institute of Railway Transport

301 - 400 of 4185 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>