Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

U

Udovychenko, A. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ugryumov, M. L., Kharkiv National Aerospace University named after M. Zhukovsky «Kharkiv Aviation Institute»
Ulchenko, T. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ulyanov, Y. V., Prydniprovsk Research and Education Center for Innovative Technologies in Construction, Prydniprovsk State Academy of Construction and Architecture
Umanov, M. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Umanov, M. I., Dep. «Track and Track Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railways Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, e-mail m.umanov@mail.ru (Ukraine)
Umanov, M. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Umanov, M. I., Dep. “Wagon and Wagon Facilities”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursuliak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursuliak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ursuliak, L. V., Dep. «Structural Mechanics», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St. 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 776 72 44, fax +38 (056) 776 72 44, e-mail lyud-mila.urs@yandex.ua, OR (Ukraine)
Ursulyak, L. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Usachenko, B. M., SPI «Tekhnopolys «Ekoyndustryia»
Ushakov, V. F., Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine
Ushkalov, V. F., Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ushkalov, V. F., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Ushkalov, V. F., Dep. “Statistical Dynamics of Mechanical Systems”, Institute of Technical Mechanics NASU&SSAU
Ushkalov, V. F., Institute of technical mechanics, National Academy of Science and National Space Academy of Ukraine
Uspalenko, V. I., Kharkov National Technical University of Construction and Architecture
Ustenko, A. B., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustenko, S. A., V. A. Suhomlinskiy Nikolayev National University
Ustenko, S. A., Dep. «Mathematics and Mechanics», Nikolayev National University named after V. A. Sukhomlynskyi, Nikolskaya St., 24, Ni-kolayev, Ukraine, 54030, tel. +38 (063) 479 90 61, e-mail ustenko.s.a@gmail.com
Ustenko, S. A., Nikolaev National University named after V. A. Sukhomlinsky
Ustimenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustymenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Ustymenko, D. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Uvarov, P. Ye., East Ukrainian national University named after Vladymyr Dahl, Lugansk

1 - 27 of 27 Items